Πορτραίτο: Magnus Maximus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 46

objects: 8
Χρονολόγηση
387 - 388
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 21
Χρονολόγηση
387 - 388
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS RO-MANORVM: Roma, head left, seated facing, on throne, holding globe and reversed spear

objects: 10
Χρονολόγηση
387 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES RO-MA-NORVM: Camp-gate with star between its two turrets
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Two emperors, seated facing, on throne, together holding globe. Behind, a Victory with outspread wings

objects: 35
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted female, and holding Victory on globe

objects: 2
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted female, and holding Victory on globe
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Emperor, head left, standing facing, holding Victory on globe and standard

objects: 2
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Emperor, head left, standing facing, holding Victory on globe and standard

objects: 7
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Emperor, head left, standing facing, holding Victory on globe and standard

objects: 3
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VO/TIS/V within laurel wreath

objects: 17
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES RO-MANORVM: Camp-gate with star between its two turrets

object: 1
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N MAXIMVS-P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS E-XERCITI: Emperor standing right, holding standard and globe, left foot on captive
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
RESTITVTOR-REIPVBLICAE: Emperor, head right, standing facing, holding labarum and Victory on globe

object: 1
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Two emperors seated facing on throne, together holding globe; behind, Victory, with outspread wings; below, palm-branch

object: 1
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 2
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within laurel wreath
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
Light miliarensis
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS-EXERCITVS: Emperor, head left, standing facing, holding labarum in right hand and resting left on shield

objects: 21
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted woman, and holding Victory on globe in left

objects: 8
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Emperor, head left, standing facing, holding Victory on globe and standard

objects: 6
Χρονολόγηση
383 - 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 46

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος