Porträtt: Lucius Vitellius
Visa poster 1 till 12 från 12 resultater
Datum
A.D. 69
Valör
Aureus
Myntverk
Tarraco
Åtsida
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Frånsida
L VITELLI III COS CENSOR: Bust of Lucius Vitellius, laureate and draped, left; eagle-tipped sceptre in front

objects: 3
Datum
A.D. 69
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
A VITELLIVS GERMAN IMP TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Frånsida
L VITELLIVS COS III CENSOR: Bust of Lucius Vitellius, laureate and draped, right; eagle-tipped sceptre in front
Datum
A.D. 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
A VITELLIVS GERMAN IMP TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Frånsida
L VITELLIVS COS III CENSOR: Bust of Lucius Vitellius, laureate and draped, right; eagle-tipped sceptre in front

objects: 2
Datum
A.D. 69
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Frånsida
L VITELLIVS COS III CENSOR: Lucius Vitellius, togate, seated left on curule chair, extending right hand and holding eagle-tipped sceptre in left

objects: 2
Datum
A.D. 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Frånsida
L VITELLIVS COS III CENSOR: Lucius Vitellius, togate, seated left on curule chair, extending right hand and holding eagle-tipped sceptre in left
Datum
A.D. 69
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Frånsida
L VITELLIVS COS III CENSOR: Lucius Vitellius, togate, seated left on curule chair, holding branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left

object: 1
Datum
A.D. 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Frånsida
L VITELLIVS COS III CENSOR: Lucius Vitellius, togate, seated left on curule chair, holding branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left

object: 1
Datum
A.D. 69
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Frånsida
L VITELLIVS COS III CENSOR: Bust of Lucius Vitellius, laureate and draped, right; eagle-tipped sceptre in front

objects: 4
Datum
A.D. 69
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Frånsida
L VITELLIVS COS III CENSOR: Bust of Lucius Vitellius, laureate and draped, right; eagle-tipped sceptre in front
Datum
A.D. 69
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
A VITELLIVS GERMANICVS IMP AVG P M TR P: Bust of Vitellius, laureate, draped, right
Frånsida
L VITELL CENSOR II S C: Lucius Vitellius, togate, seated left, right hand holding foremost of three togate men before him; togate figure, seated, behind

objects: 3
Datum
A.D. 69
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
A VITELLIVS GERMAN IMP AVG P M TR P: Bust of Vitellius, laureate, draped, right
Frånsida
L VITELL CENSOR II S C: Lucius Vitellius, togate, seated left, right hand holding foremost of three togate men before him; togate figure, seated, behind

object: 1
Datum
A.D. 69
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
A VITELLIVS GERMAN IMP AVG P M TR P: Bust of Vitellius, laureate, draped, right
Frånsida
L VITELL CENSOR III S C: Lucius Vitellius, togate, seated left, right hand holding foremost of three togate men before him; togate figure, seated, behind
Visa poster 1 till 12 från 12 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod