Πορτραίτο: Lucius Vitellius Pater
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 12 από συνολικά 12
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS IMP GERMANICVS: Head of Vitellius, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
L VITELLI III COS CENSOR: Bust of Lucius Vitellius, laureate and draped, left; eagle-tipped sceptre in front

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERMAN IMP TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
L VITELLIVS COS III CENSOR: Bust of Lucius Vitellius, laureate and draped, right; eagle-tipped sceptre in front
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERMAN IMP TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
L VITELLIVS COS III CENSOR: Bust of Lucius Vitellius, laureate and draped, right; eagle-tipped sceptre in front

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
L VITELLIVS COS III CENSOR: Lucius Vitellius, togate, seated left on curule chair, extending right hand and holding eagle-tipped sceptre in left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
L VITELLIVS COS III CENSOR: Lucius Vitellius, togate, seated left on curule chair, extending right hand and holding eagle-tipped sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
L VITELLIVS COS III CENSOR: Lucius Vitellius, togate, seated left on curule chair, holding branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
L VITELLIVS COS III CENSOR: Lucius Vitellius, togate, seated left on curule chair, holding branch in right hand and eagle-tipped sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
L VITELLIVS COS III CENSOR: Bust of Lucius Vitellius, laureate and draped, right; eagle-tipped sceptre in front

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P: Head of Vitellius, laureate, right
Οπισθότυπος
L VITELLIVS COS III CENSOR: Bust of Lucius Vitellius, laureate and draped, right; eagle-tipped sceptre in front
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERMANICVS IMP AVG P M TR P: Bust of Vitellius, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
L VITELL CENSOR II S C: Lucius Vitellius, togate, seated left, right hand holding foremost of three togate men before him; togate figure, seated, behind

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERMAN IMP AVG P M TR P: Bust of Vitellius, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
L VITELL CENSOR II S C: Lucius Vitellius, togate, seated left, right hand holding foremost of three togate men before him; togate figure, seated, behind

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 69
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
A VITELLIVS GERMAN IMP AVG P M TR P: Bust of Vitellius, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
L VITELL CENSOR III S C: Lucius Vitellius, togate, seated left, right hand holding foremost of three togate men before him; togate figure, seated, behind
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 12 από συνολικά 12

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος