Porträtt: Lucius Aelius
Visa poster 1 till 20 från 52 resultater

objects: 3
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR TR P COS II: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Frånsida
CONCORDIA: Concordia standing left, resting on column, holding patera and (usually double) cornucopia
Referens
RIC II Hadrian 428
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR TR P COS II: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Frånsida
PIETAS: Pietas standing left, raising both hands; to left, altar
Referens
RIC II Hadrian 429

object: 1
Datum
A.D. 137
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II // CONCORD (in exergue): Concordia seated left, holding patera and resting elbow on cornucopia

objects: 28
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II // CONCORD (in exergue): Concordia seated left, holding patera and resting elbow on cornucopia

objects: 2
Datum
A.D. 137
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II // PIETAS (in field): Pietas standing right, raising hand and holding incense box; to right, altar

objects: 12
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II // PIETAS (in field): Pietas standing right, raising hand and holding incense box; to right, altar

objects: 2
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Frånsida
TR POT COS II // SALVS (in exergue): Salus seated left, holding patera; to left, altar with snake coiled around
Referens
RIC II Hadrian 440
Datum
A.D. 137
Valör
Quinarius aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Frånsida
TR POT COS II: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia
Referens
RIC II Hadrian 430a (quinarius aureus)

objects: 11
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia
Datum
A.D. 137
Valör
Quinarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Frånsida
TR POT COS II: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia
Referens
RIC II Hadrian 430a (quinarius)
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
FELICITAS AVG: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia

objects: 2
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II: Fortuna-Spes standing left, raising hand and holding incense box; to left, altar
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II: Pietas standing left, raising hand and holding incense box; to left, altar
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Frånsida
TR POT COS II: Pietas standing left, raising both hands; to left, altar

objects: 6
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Frånsida
TR POT COS II: Pietas standing right, raising hand and holding incense box; to right, altar
Referens
RIC II Hadrian 432

objects: 4
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II: Salus standing left, holding patera and sceptre; to left, altar with snake coiled around

objects: 6
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Frånsida
TR POT COS II: Salus-Pietas-Concordia standing left, holding patera and sceptre; to left, altar
Referens
RIC II Hadrian 433

objects: 6
Datum
A.D. 137
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II: Spes advancing left, holding flower and robe

objects: 8
Datum
A.D. 137
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II // CONCORD (in exergue) // S C (in field): Concordia seated left, holding patera and resting on cornucopia

objects: 5
Datum
A.D. 137
Valör
Dupondius, As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
L AELIVS CAESAR
Frånsida
TR POT COS II // CONCORD (in exergue) // S C (in field): Concordia seated left, holding patera and resting on cornucopia
Visa poster 1 till 20 från 52 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod