Πορτραίτο: Lucius Aelius
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 52

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR TR P COS II: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia standing left, resting on column, holding patera and (usually double) cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 428
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR TR P COS II: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Οπισθότυπος
PIETAS: Pietas standing left, raising both hands; to left, altar
Παραπομπή
RIC II Hadrian 429

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II // CONCORD (in exergue): Concordia seated left, holding patera and resting elbow on cornucopia

objects: 28
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II // CONCORD (in exergue): Concordia seated left, holding patera and resting elbow on cornucopia

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II // PIETAS (in field): Pietas standing right, raising hand and holding incense box; to right, altar

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II // PIETAS (in field): Pietas standing right, raising hand and holding incense box; to right, altar

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Οπισθότυπος
TR POT COS II // SALVS (in exergue): Salus seated left, holding patera; to left, altar with snake coiled around
Παραπομπή
RIC II Hadrian 440
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Οπισθότυπος
TR POT COS II: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 430a (quinarius aureus)

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Οπισθότυπος
TR POT COS II: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia
Παραπομπή
RIC II Hadrian 430a (quinarius)
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
FELICITAS AVG: Felicitas standing left, holding caduceus and cornucopia

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II: Fortuna-Spes standing left, raising hand and holding incense box; to left, altar
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II: Pietas standing left, raising hand and holding incense box; to left, altar
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Οπισθότυπος
TR POT COS II: Pietas standing left, raising both hands; to left, altar

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Οπισθότυπος
TR POT COS II: Pietas standing right, raising hand and holding incense box; to right, altar
Παραπομπή
RIC II Hadrian 432

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II: Salus standing left, holding patera and sceptre; to left, altar with snake coiled around

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR: Head of Lucius Aelius Caesar, right
Οπισθότυπος
TR POT COS II: Salus-Pietas-Concordia standing left, holding patera and sceptre; to left, altar
Παραπομπή
RIC II Hadrian 433

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II: Spes advancing left, holding flower and robe

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II // CONCORD (in exergue) // S C (in field): Concordia seated left, holding patera and resting on cornucopia

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 137
Νομισματική αξία
Διπούντιον, Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AELIVS CAESAR
Οπισθότυπος
TR POT COS II // CONCORD (in exergue) // S C (in field): Concordia seated left, holding patera and resting on cornucopia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 52

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος