Πορτραίτο: Lucilla
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 92

objects: 3
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, seated left on low seat, holding patera in extended right hand and resting left elbow on statuette of Spes; under seat, cornucopiae

object: 1
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, seated left on low seat, holding patera in extended right hand and resting left elbow on statuette of Spes; under seat, cornucopiae

objects: 19
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, seated left on low seat, holding patera in extended right hand and resting left elbow on statuette of Spes; under seat, cornucopiae

objects: 28
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, seated left on low seat, holding patera in extended right hand and resting left elbow on statuette of Spes

objects: 26
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, seated left on low seat, holding patera in extended right hand and cornucopia in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, standing left, holding patera in extended right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Square altar

objects: 17
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
DIANA LVCIFERA: Diana, draped, standing left, holding long lighted torch in both hands across body

objects: 4
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
DIANA LVCIFERA: Diana, draped, standing right, holding long lighted torch in both hands across body

object: 1
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child on her lap; to right at feet, a child

objects: 6
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child on her lap; to right at feet, a child
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child on her lap; behind, a child
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and a child in left hand
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS AVGVSTA: Fecunditas, draped, standing left, holding patera in right hand and sceptre in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
HILARITAS: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 11
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
IVNONI LVCINAE: Juno, draped, seated left on low seat, holding flower in right hand and infant in left arm

objects: 9
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
IVNONI LVCINAE: Juno, veiled, draped, standing left, raising right hand and holding infant in left arm

objects: 10
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
IVNO REGINA: Juno, veiled, draped, standing left, holding patera in extended right hand and sceptre in left hand; at left, peacock

object: 1
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLA AVGVSTA: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
LAETITIA: Laetitia, draped, standing front, holding wreath in right hand and rudder set on ground in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
164 - 180
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F: Bust of Lucilla, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS: Pietas, veiled, draped, standing left, raising right hand above lighted altar left and holding perfume box in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 92

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος