Πορτραίτο: King Sohaemus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 9 από συνολικά 9

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 163 - A.D. 164
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L VERVS AVG ARMENIACVS: Bust of Lucius Verus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TR P IIII IMP II COS II REX ARMEN DAT: Lucius Verus seated left on platform; before and behind him on platform, soldier standing left; below, king Sohaemus standing right, raising left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 163 - A.D. 164
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L VERVS AVG ARMENIACVS: Head of Lucius Verus, bare, right
Οπισθότυπος
TR P IIII IMP II COS II REX ARMEN DAT: Lucius Verus seated left on platform; before and behind him on platform, soldier standing left; below, king Sohaemus standing right, raising left hand
Χρονολόγηση
A.D. 163 - A.D. 164
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L VERVS AVG ARMENIACVS: Bust of Lucius Verus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
REX ARMENIIS DATVS IMP II TR P IIII COS II: Lucius Verus seated left on platform; before and behind him on platform, soldier standing left; below, king Sohaemus standing right, raising left hand

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 163 - A.D. 164
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL VERVS AVG ARMENIACVS: Head of Lucius Verus, laureate, right
Οπισθότυπος
TR P IIII IMP II COS II S C REX ARMEN DAT: Lucius Verus, in military dress, seated left on curule chair, set on low platform; behind him on platform, two soldiers; before him on platform, officer standing right, holding rod; on ground before platform, King Sohaemus, raising right hand to his head

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 163 - A.D. 164
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL VERVS AVG ARMENIACVS: Bust of Lucius Verus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TR P IIII IMP II COS II S C REX ARMEN DAT: Lucius Verus, in military dress, seated left on curule chair, set on low platform; behind him on platform, two soldiers; before him on platform, officer standing right, holding rod; on ground before platform, King Sohaemus, raising right hand to his head

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 163 - A.D. 164
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL VERVS AVG ARMENIACVS: Bust of Lucius Verus, bare-headed, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TR P IIII IMP II COS II S C REX ARMEN DAT: Lucius Verus, in military dress, seated left on curule chair, set on low platform; behind him on platform, two soldiers; before him on platform, officer standing right, holding rod; on ground before platform, King Sohaemus, raising right hand to his head

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 163 - A.D. 164
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL VERVS AVG ARMENIACVS: Head of Lucius Verus, radiate, right
Οπισθότυπος
TR P IIII IMP II COS II S C REX ARMEN DAT: Lucius Verus, in military dress, seated left on curule chair, set on low platform; behind him on platform, two soldiers; before him on platform, officer standing right, holding rod; on ground before platform, King Sohaemus, raising right hand to his head

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 163 - A.D. 164
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL VERVS AVG ARMENIACVS: Head of Lucius Verus, laureate, right
Οπισθότυπος
REX ARMENIIS DATVS IMP II TR P IIII COS II S C: Lucius Verus, in military dress, seated left on curule chair, set on low platform; behind him on platform, two soldiers; before him on platform, officer standing left, holding rod; on ground before platform, King Sohaemus, raising right hand to his head

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 163 - A.D. 164
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
L AVREL VERVS AVG ARMENIACVS: Bust of Lucius Verus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
REX ARMENIIS DATVS IMP II TR P IIII COS II S C: Lucius Verus, in military dress, seated left on curule chair, set on low platform; behind him on platform, two soldiers; before him on platform, officer standing left, holding rod; on ground before platform, King Sohaemus, raising right hand to his head
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 9 από συνολικά 9

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος