Πορτραίτο: Julia Paula
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 28

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVGVSTA: Bust of Julia Paula, diademed, hair waved and fastened in plait, draped, left
Οπισθότυπος
AEQVITAS PVBLICA: The Three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, seated left, holding patera in extended right hand and cornucopiae in left hand; in field, star

objects: 38
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, seated left, holding patera in extended right hand; in field, star

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, seated left, holding patera in extended right hand; in field, star

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, diademed, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, seated left, holding patera in extended right hand; in field, star

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Elagabalus, togate, standing right, and Julia Paula, draped, standing left, clasping right hands
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AETERNA: Elagabalus, togate, standing right, and Julia Paula, draped, standing left, clasping right hands; between them, Concordia, draped, standing front

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Concordia, draped, seated left, holding patera in extended right hand and double cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
FELICIT TEMPOR: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
FORTVN FELIC: Fortuna, draped, seated left, holding globe in extended right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
IVNO CONSERVATRIX: Juno, draped, standing left, holding patera in extended right hand and sceptre in left hand; at her feet, a peacock
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
IVSTITIA: Justitia, draped, seated left, raising right hand, resting her left hand on sceptre
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS: Pietas, draped, standing left, raising right hand and holding incense-box in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
PVDICITIA: Pudicitia, draped, seated left, drawing veil over face with right hand and holding sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
PVDICITIA AVG: Pudicitia, draped, seated left, drawing veil over face with right hand and holding sceptre in left hand

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη, Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS GENETRIX: Venus, draped, seated left, holding globe in extended right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS VICTRIX: Venus, draped, seated left, holding globe in extended right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVG: Bust of Julia Paula, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta, draped, standing left, holding palladium in extended right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA PAVLA AVGVSTA: Bust of Julia Paula, diademed, hair waved and fastened in plait, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS PVBLICA: The Three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Χρονολόγηση
A.D. 219 - A.D. 220
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Οπισθότυπος
AEQVITATI PVBLICAE: The Three Monetae, all draped, standing left, each holding scales in right hand and cornucopiae in left hand; at their feet, heaps of metal
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 28

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος