Porträtt: Geta (kejsare)
Visa poster 1 till 20 från 391 resultater

object: 1
Datum
A.D. 197
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
L SEPT SEV PERT AVG IMP VIIII: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
IMPERII FELICITAS: Busts of Septimius Severus, laureate, draped, facing right, and of Geta, bare-headed, draped, facing left
Datum
A.D. 197 - A.D. 200
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
L SEPTIMIVS GETA CAES: Bust of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, right

object: 1
Datum
A.D. 200 - A.D. 201
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS AVG PART MAX: Bust of Septimius Severus, laureate, wearing lion-skin, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, facing one another

object: 1
Datum
A.D. 200 - A.D. 201
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS AVG PART MAX: Bust of Septimius Severus, laureate, with aegis, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, facing one another

objects: 2
Datum
A.D. 200 - A.D. 201
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS AVG PART MAX: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, facing one another
Datum
A.D. 200 - A.D. 201
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS AVG PART MAX: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between head of Caracalla on left and head of Geta on right

object: 1
Datum
A.D. 200 - A.D. 201
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS AVG PART MAX: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
P SEPT GETA CAES PONT: Bust of Geta, bare-headed, draped, right

objects: 3
Datum
A.D. 201
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P VIIII: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, sometimes cuirassed, facing one another
Datum
A.D. 201
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P VIIII: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, sometimes cuirassed, facing one another

object: 1
Datum
A.D. 201
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P VIIII: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right
Datum
A.D. 202
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVER P AVG P M TR P X COS III: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, right
Frånsida
ADVENT AVGG: Septimius Severus, Caracalla and Geta, all in miliary attire, on horseback, galloping right, each raising right hand

object: 1
Datum
A.D. 202
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVER P AVG P M TR P X COS III: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ADVENT AVGG: Septimius Severus, Caracalla and Geta, all in miliary attire, on horseback, galloping right, each raising right hand
Datum
A.D. 202
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P X: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, sometimes cuirassed, facing one another

object: 1
Datum
A.D. 202
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVER P AVG P M TR P X COS III: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, sometimes cuirassed, facing one another
Datum
A.D. 202
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P X: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right
Datum
A.D. 202
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P X: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right

objects: 5
Datum
A.D. 202
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P X: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right

objects: 3
Datum
A.D. 202
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVER P AVG P M TR P X COS III: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right
Datum
A.D. 202
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVER P AVG P M TR P X COS III: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right

objects: 2
Datum
A.D. 202 - A.D. 210
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, sometimes cuirassed, facing one another
Visa poster 1 till 20 från 391 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod