Porträtt: Filip II
Visa poster 1 till 20 från 76 resultater

objects: 2
Datum
A.D. 244 - A.D. 249
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PRINCIPI IVVENT: Philip II, standing left, holding globe in extended right hand and sceptre in left hand
Datum
A.D. 244 - A.D. 249
Valör
Antoninianus
Myntverk
Antiochia vid Orontes
Åtsida
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
LIBERALITAS AVGG III: Philip I and Philip II, both togate, both seated left on curule chairs, extending right hands

objects: 6
Datum
A.D. 248
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
VIRTVS AVGG: Philip the Arab and Philip II, on horses, galloping right, each raising right hand; one of them sometimes holding spear

object: 1
Datum
A.D. 248
Valör
Medallion
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP CAES M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PONTIFEX MAX TR P V COS III P P: Philip the Arab and Philip II, standing, heads left, in facing quadriga, with a soldier, right and left; Philip the Arab holding branch, being crowned by Victory, winged, draped and Philip II, extends right hand
Datum
A.D. 244 - A.D. 247
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Frånsida
PIETAS AVGG: Busts of Philip II, bare-headed, draped, cuirassed, on left and Otacilia, diademed, draped, on right, facing one another
Datum
A.D. 247 - A.D. 249
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip II, radiate, draped, cuirassed, right
Datum
A.D. 244 - A.D. 249
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
LIBERALITAS AVGG S C: Philip the Arab and Philip II, seated left, on platform; soldiers, Liberalitas, citizen

object: 1
Datum
A.D. 244 - A.D. 249
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
LIBERALITAS AVGG III S C: Philip the Arab and Philip II, seated left on curule chairs, each holding sceptre in right hand and abacus in left hand
Datum
A.D. 244 - A.D. 249
Valör
Dupondius
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
LIBERALITAS AVGG III S C: Philip the Arab and Philip II, seated left, on platform; soldiers, Liberalitas, citizen
Datum
A.D. 244 - A.D. 249
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP M IVL PHILLIPVS AVG COS II
Frånsida
IMP M IVL SEVERA AVG: Bust of Philip II, laureate, draped, cuirassed, right
Datum
A.D. 244 - A.D. 249
Myntverk
Romerska
Åtsida
MARCIA OTACIL SEVERA AVG: Bust of Otacilia Severa, diademed, draped, right
Frånsida
PIETAS AVGVSTORVM: Busts of Philip the Arab, laureate, draped, cuirassed, right and Philip II, draped, bare-headed, left, facing one another

objects: 3
Datum
A.D. 244 - A.D. 246
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
M IVL PHILIPPVS CAES: Bust of Philip II, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
IOVI CONSERVAT: Jupiter, nude, standing front, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Datum
A.D. 244 - A.D. 246
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
M IVL PHILIPPVS CAES: Bust of Philip II, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
IOVI CONSERVATORI: Jupiter, nude, standing front, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Datum
A.D. 244 - A.D. 246
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
M IVL PHILIPPVS CAES: Bust of Philip II, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PIETAS AVGVSTOR: Spinkler, simpulum, jug, knife, and lituus

objects: 11
Datum
A.D. 244 - A.D. 246
Myntverk
Romerska
Åtsida
M IVL PHILIPPVS CAES
Frånsida
PRINCIPI IVVENT: Philip II, in military attire, standing right, holding globe in right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 4
Datum
A.D. 244 - A.D. 246
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
M IVL PHILIPPVS CAES: Bust of Philip II, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PRINCIPI IVVENT: Philip II, in military attire, standing right, holding globe in right hand and transverse sceptre in left hand; accompanied by soldier, holding spear

objects: 31
Datum
A.D. 244 - A.D. 246
Myntverk
Romerska
Åtsida
M IVL PHILIPPVS CAES
Frånsida
PRINCIPI IVVENT: Philip II, standing left, holding globe in right hand and standard in left hand

objects: 12
Datum
A.D. 244 - A.D. 246
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
M IVL PHILIPPVS CAES: Bust of Philip II, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
PRINCIPI IVVENT: Philip II, standing left, holding globe in right hand and standard in left hand; at feet, captive

objects: 4
Datum
A.D. 244 - A.D. 246
Myntverk
Romerska
Åtsida
M IVL PHILIPPVS CAES
Frånsida
PRINCIPI IVVENTVTIS: Philip II, standing left, holding standard in right hand and spear in left hand
Datum
A.D. 244 - A.D. 246
Valör
Antoninianus
Myntverk
Romerska
Åtsida
M IVL PHILIPPVS CAES: Bust of Philip II, radiate, draped, cuirassed, right
Frånsida
SPES PVBLICA: Spes, draped, advancing left, holding flower in right hand and raising skirt with left hand
Visa poster 1 till 20 från 76 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod