Πορτραίτο: Faustina the Elder
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 440
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I, right
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 161
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVI: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
DIVA FAVSTINA: Bust of Faustina I , draped, right, hair drawn up and coiled on top of head
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and resting left arm on chair

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and resting left arm on chair

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and resting left arm on statuette of Spes set on low base; cornucopiae under chair

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, left, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and resting left arm on statuette of Spes set on low base; cornucopiae under chair

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, standing left, leaning on column, holding patera in right hand and double cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, standing right, holding sceptre in right hand and corucopiae in left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
IVNONI REGINAE: Juno, veiled, draped, standing left, holding patera in extended right hand and vertical sceptre in left; at feet, peacock, left

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
IVNONI REGINAE: Throne, draped and ornamented, on which is a wreath; against it, rests transverse sceptre pointing upwards, to left, peacock, to right, basket of fruit

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
VENERI AVGVSTAE: Venus, draped, standing right, with right hand lifting veil from head and left hand holding apple
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta, veiled, draped, seated, left, holding palladium in right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta, veiled, draped, seated, left, holding palladium in right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, left, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta, veiled, draped, seated, left, holding palladium in right hand and sceptre in left
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG P P: Bust of Faustina I, draped, left, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta, veiled, draped, seated, left, holding palladium in right hand and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 138 - A.D. 139
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVG ANTONINI AVG: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta, veiled, draped, seated, left, holding palladium in right hand and sceptre in left

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 139 - A.D. 141
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, standing left, head left, holding patera in extended right hand and double cornucopiae in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 139 - A.D. 141
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, standing left, head left, leaning on column holding patera in extended right hand and double cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 139 - A.D. 141
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, veiled, standing front, holding sceptre in right hand and cornucopiae in left
Χρονολόγηση
A.D. 139 - A.D. 141
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top
Οπισθότυπος
IVNONI REGINAE: Juno, veiled, draped, standing left, holding patera in extended right hand and vertival sceptre in left; at her feet left, peacock standing, left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 440

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος