Πορτραίτο: Faustina II
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 168

object: 1
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, diademed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS: Aeternitas, draped, standing left, holding globe in extended right hand and raising veil above head with left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, diademed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CERES: Ceres, draped, standing left, holding two corn-ears in right hand and torch in left hand

objects: 36
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CERES: Ceres, veiled, draped, seated left on cista, holding two corn-ears in right hand and torch in left hand
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, standing front, head right, raising robe with right hand and holding cornucopia in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA: Concordia, draped, seated left on low chair, holding patera in right hand and resting left arm on chair; below, cornucopiae
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, seated left on low chair, holding patera in right hand and resting left arm on chair; behind, cornucopiae

objects: 3
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, left
Οπισθότυπος
DIANA LVCIF: Diana, draped, standing left, holding long lighted torch in both hands across body

objects: 15
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
DIANA LVCIF: Diana, draped, standing left, holding long lighted torch in both hands across body
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVND AVGVSTAE: Fecunditas, draped, standing left between two children reaching up and holding two infants in her arms

objects: 32
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVND AVGVSTAE: Fecunditas, draped, standing left between two children reaching up and holding two infants in her arms

objects: 62
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, standing right, holding sceptre in right hand and infant in left hand
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS AVGVST: Fecunditas, draped, standing left, holding two infants in her arms; to one side, child

object: 1
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITATI AVGVSTAE: Fecunditas, draped, standing right, holding infant; at left and right, a child reaching up
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, left
Οπισθότυπος
FECVNDITATI AVGVSTAE: Fecunditas, draped, standing right, holding infant; at left and right, a child reaching up

object: 1
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITATI AVGVSTAE: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child on her lap; at left and right, a child standing

object: 1
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, left
Οπισθότυπος
FECVNDITATI AVGVSTAE: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child on her lap; at left and right, a child standing

objects: 10
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
FORTVNAE MVLIEBRI: Fortuna, draped, seated left on low seat, holding rudder set on ground in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
HILARITAS: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, diademed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
HILARITAS: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 41
Χρονολόγηση
161 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Faustina II, bare-headed, hair waved and fastened in a bun on back of head, draped, right
Οπισθότυπος
HILARITAS: Hilaritas, draped, standing left, holding long palm, nearly vertical, in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 168

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος