Πορτραίτο: Domitia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 21

objects: 3
Χρονολόγηση
81 - 82
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIAE AVG IMP CAES DIVI F DOMITIAN AVG: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and wrapped in chignon in back
Οπισθότυπος
DIVI CAESAR MATRI: Domitia seated left, holding sceptre in left hand and holding out right to child standing left

object: 1
Χρονολόγηση
81 - 82
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIAE AVG IMP CAES DIVI F DOMITIAN AVG: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
DIVI CAESAR MATRI: Domitia seated left, holding sceptre in left hand and holding out right to child standing left

objects: 2
Χρονολόγηση
81 - 82
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIAE AVG IMP CAES DIVI F DOMITIAN AVG: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and wrapped in chignon in back
Οπισθότυπος
DIVI CAESARIS MATER: Domitia seated left, holding sceptre in left hand and holding out right to child standing left

object: 1
Χρονολόγηση
81 - 82
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIA AVG IMP CAES DIVI F DOMITIAN AVG: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
DIVI CAESARIS MATER: Domitia seated left, holding sceptre in left hand and holding out right to child standing left

objects: 3
Χρονολόγηση
81 - 82
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIA AVG IMP CAES DIVI F DOMITIAN AVG: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
DIVI CAESARIS MATER: Domitia standing left over altar, sacrificing with patera and holding sceptre

objects: 10
Χρονολόγηση
82 - 83
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIANVS AVG P M: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
DOMITIA AVGVSTA IMP DOMIT: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait behind

objects: 4
Χρονολόγηση
82 - 83
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIANVS AVG P M: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
DOMITIA AVGVSTA IMP DOMIT: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait behind

objects: 8
Χρονολόγηση
82 - 83
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIA AVGVSTA IMP DOMIT: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGVST: Peacock standing right

objects: 10
Χρονολόγηση
82 - 83
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIA AVGVSTA IMP DOMIT: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGVST: Peacock standing right

objects: 5
Χρονολόγηση
82 - 83
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIA AVGVSTA IMP DOMIT: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
DIVVS CAESAR IMP DOMITIANI F: Son of Domitian as infant standing on globe surrounded by seven stars

objects: 9
Χρονολόγηση
82 - 83
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIA AVGVSTA IMP DOMIT: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
DIVVS CAESAR IMP DOMITIANI F: Son of Domitian as infant standing on globe surrounded by seven stars

objects: 4
Χρονολόγηση
82 - 83
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIA AVGVSTA IMP DOMIT: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
DIVVS CAESAR IMP DOMITIANI F: Son of Domitian as infant standing on globe surrounded by crescent and six stars

objects: 7
Χρονολόγηση
82 - 83
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIA AVGVSTA IMP DOMIT: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
PIETAS AVGVST: Pietas seated left, holding sceptre in left hand and holding out right to child standing left

objects: 3
Χρονολόγηση
88 - 89
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIA AVG IMP DOMITIAN AVG GERM: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGVST: Peacock right
Χρονολόγηση
88 - 89
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIA AVGVSTA IMP DOMITIANI: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGVST: Peacock right

objects: 2
Χρονολόγηση
88 - 89
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIA AVG IMP DOMITIAN AVG GERM: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGVSTA: Peacock right

object: 1
Χρονολόγηση
88 - 89
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIA AVG IMP DOMITIAN AVG GERM: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGVSTI: Peacock right
Χρονολόγηση
88 - 89
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DOMITIA AVG IMP DOMITIAN AVG GERM: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait in back
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGVSTI: Peacock right

objects: 4
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES DOMITIAN AVG P M COS VIII: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
DOMITIA AVGVSTA: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait behind
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAESAR DOMITIANVS AVG: Head of Domitian, laureate, right
Οπισθότυπος
DOMITIA AVGVSTA: Bust of Domitia, draped, right; hair bundled in front and in long plait behind
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 21

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος