Πορτραίτο: Cornelia Supera
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C CORNEL SVPERA AVG: Bust of Cornelia Supera, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta, veiled, draped, standing left, holding patera in right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
COR SVPERA AVG: Bust of Cornelia Supera, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
IVNONI AVG: Juno, draped, seated left, holding flower in right hand and child in swaddling clothes in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
C CORNEL SVPERA AVG: Bust of Cornelia Supera, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Concordia, draped, seated
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
COR SVPERA AVG: Bust of Cornelia Supera, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Aemilian and Cornelia Supera, facing one another, clasping right hands
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
C CORNEL SVPERA AVG: Bust of Cornelia Supera, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
IVNO REGINA: Juno, draped, standing left, holding patera in right hand and sceptre in left hand; at her feet, peacock
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
CORNEL SVPERA AVG: Bust of Cornelia Supera, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
VENVS VICTRIX: Venus, standing
Χρονολόγηση
A.D. 253
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
C CORNEL SVPERA AVG: Bust of Cornelia Supera, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta, draped, seated left, holding palladium in right hand and transverse sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος