Porträtt: Caracalla
Visa poster 1 till 20 från 1078 resultater
Datum
195 - 196
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
L SEPT SEV PERT AVG IMP VII: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
SEVERI AVG PII FIL: Bust of Caracalla, bare-headed, draped, right
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS AVG PART MAX P M TR P VIIII: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
ANTONINVS AVGVSTVS: Bust of Caracalla, laureate, draped, right

object: 1
Datum
200 - 201
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS AVG PART MAX: Bust of Septimius Severus, laureate, wearing lion-skin, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, facing one another

object: 1
Datum
200 - 201
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS AVG PART MAX: Bust of Septimius Severus, laureate, with aegis, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, facing one another

objects: 2
Datum
200 - 201
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS AVG PART MAX: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, cuirassed, facing one another

object: 1
Datum
200 - 201
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS AVG PART MAX: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
ANTONINVS AVGVSTVS: Bust of Caracalla, laureate, draped, sometimes cuirassed, right
Datum
200 - 201
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS AVG PART MAX: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
ANTONINVS AVGVSTVS: Bust of Caracalla, laureate, draped, sometimes cuirassed, right
Datum
200 - 201
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS AVG PART MAX: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between head of Caracalla on left and head of Geta on right

objects: 3
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P VIIII: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, sometimes cuirassed, facing one another
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P VIIII: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, sometimes cuirassed, facing one another

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P VIIII: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVER P AVG P M TR P X COS III: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, right
Frånsida
ADVENT AVGG: Septimius Severus, Caracalla and Geta, all in miliary attire, on horseback, galloping right, each raising right hand

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVER P AVG P M TR P X COS III: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
ADVENT AVGG: Septimius Severus, Caracalla and Geta, all in miliary attire, on horseback, galloping right, each raising right hand
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P X: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, sometimes cuirassed, facing one another

object: 1
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVER P AVG P M TR P X COS III: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Frånsida
AETERNIT IMPERI: Busts of Caracalla, laureate, draped, cuirassed, and of Geta, bare-headed, draped, sometimes cuirassed, facing one another
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
ANTONINVS AVG PON TR P V: Bust of Caracalla, laureate, draped, right

object: 1
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P X: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
ANTONINVS PIVS AVG: Head of Caracalla, laureate, right

objects: 2
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P X: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, right
Frånsida
ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Caracalla, laureate, draped, right
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P X: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
SEVERVS PIVS AVG P M TR P X: Head of Septimius Severus, laureate, right
Frånsida
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right
Visa poster 1 till 20 från 1078 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

symbol

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod