Πορτραίτο: Antonia Minor
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 6 από συνολικά 6

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 45
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONIA AVGVSTA: Bust of Antonia Minor, draped, right, wearing a crown of corn-ears; hair in a long plait behind
Οπισθότυπος
CONSTANTIAE AVGVSTI: Antonia (as Constantia) standing, facing, holding long torch in right hand and cornucopiae in left

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 45
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONIA AVGVSTA: Bust of Antonia Minor, draped, right, wearing a crown of corn-ears; hair in a long plait behind
Οπισθότυπος
CONSTANTIAE AVGVSTI: Antonia (as Constantia) standing, facing, holding long torch in right hand and cornucopiae in left

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 45
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONIA AVGVSTA: Bust of Antonia Minor, draped, right, wearing a crown of corn-ears; hair in a long plait behind
Οπισθότυπος
SACERDOS DIVI AVGVSTI: Two long flaming torches linked by ribbon

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 45
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONIA AVGVSTA: Bust of Antonia Minor, draped, right, wearing a crown of corn-ears; hair in a long plait behind
Οπισθότυπος
SACERDOS DIVI AVGVSTI: Two long flaming torches linked by ribbon

objects: 25
Χρονολόγηση
A.D. 41 - A.D. 50
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONIA AVGVSTA: Bust of Antonia Minor, bare-headed, draped, right; hair in long plait
Οπισθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP S C: Claudius, veiled and togate, standing left, holding simpulum in right hand

objects: 17
Χρονολόγηση
A.D. 50 - A.D. 54
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONIA AVGVSTA: Bust of Antonia Minor, bare-headed, draped, right; hair in long plait
Οπισθότυπος
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P S C: Claudius, veiled and togate, standing left, holding simpulum in right hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 6 από συνολικά 6

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος