Porträtt: Annia Faustina (kejsarinna)
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater
Datum
AD 218 - AD 222
Valör
Aureus
Myntverk
Romerska
Åtsida
IMP ANTONINVS PIVS AVG: Bust of Elagabalus, laureate, draped, right
Frånsida
ANNIA FAVSTINA AVGVSTA: Bust of Annia Faustina, diademed, draped, right; behind, star
Datum
AD 221
Valör
Denarius
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANNIA FAVSTINA AVG: Bust of Annia Faustina, hair drawn back, draped, right
Frånsida
Elagabalus, togate, and Annia Faustina, draped, standing right and left, facing each other, clasping right hands; in field, star
Datum
AD 221
Valör
Medallion
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANNIA FAVSTINA AVG: Bust of Annia Faustina, hair drawn back, draped, right
Frånsida
Elagabalus, togate, and Annia Faustina, draped, standing right and left, facing each other, clasping right hands; in field, star

objects: 4
Datum
AD 221
Valör
Sestertie
Myntverk
Romerska
Åtsida
ANNIA FAVSTINA AVG: Bust of Annia Faustina, diademed, hair drawn back, draped, right
Frånsida
CONCORDIA S C: Elagabalus, togate, and Annia Faustina, draped, standing right and left, facing each other, clasping right hands; in field, star
Visa poster 1 till 4 från 4 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod