Πορτραίτο: Allectus
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 132

object: 1
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Head of Allectus, laureate, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Allectus, draped, cuirassed, riding left, raising right hand and holding sceptre in left hand; at foot, captive

object: 1
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding olive-branch and spear in right hand and leaning on shield with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, laureate, draped, right, or bust of Allectus, laureate, draped, cuirassed, right, or bust of Allectus, laureate, cuirassed, right, or head of Allectus, laureate, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVG: Sol, standing left, raising right hand and holding globe or whip in left hand; sometimes flanked by two captives

object: 1
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and vertical sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and transverse sceptre in left hand
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, laureate, draped, right, or bust of Allectus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and transverse sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, galloping left in biga

objects: 2
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, laureate, draped, right, or bust of Allectus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG: Salus, draped, standing right, feeding snake held in arms
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES AVG: Spes, draped, walking left, holding flower in right hand and raising robe with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
SPES AVG: Spes, draped, walking left, holding flower in right hand and raising robe with left hand
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking right, holding wreath in right hand and palm in left hand; at foot, captive

object: 1
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F I AVG: Bust of Allectus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Mars, standing right, holding spear in right hand and leaning on shield with left hand
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG: Allectus, draped, cuirassed, galloping right, spearing fallen enemy
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P AVG: Bust of Allectus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG: Salus, draped, standing right, feeding snake held in arms

object: 1
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMES AVG: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding olive-branch and spear in right hand and leaning on shield with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Allectus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS SEC: Felicitas, draped, standing left, holding sceptre or caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FORTVNA AVG: Fortuna, draped, seated left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand; at foot, wheel

objects: 5
Χρονολόγηση
293 - 296
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C ALLECTVS P F AVG: Bust of Allectus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
HILARITAS AVG: Hilaritas, draped, standing left, holding palm in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 132

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος