Πορτραίτο: Aelia Flacilla
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 26

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Empress, head right, standing facing, arms folded on breast.

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory seated right on cuirass, writing ☧ on shield held on small column

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted woman, and holding Victory on globe in left

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory seated right on cuirass, writing ☧ on shield held on small column

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Empress, head right, standing facing, arms folded on breast

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted woman, and holding Victory on globe in left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory seated right on throne, writing ☧ on shield held on small column
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE S: Victory seated right on throne, writing ☧ on shield held on knee

objects: 16
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory seated right on throne, writing ☧ on shield held on small column

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory seated right on throne, writing ☧ on shield held on small column

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory seated right on throne, writing ☧ on shield held on small column
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
Τριτημόριον
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
☧: ☧ within wreath

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory seated right on throne, writing ☧ on shield held on small column

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Emperor, head right, standing facing, arms folded on breast

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Empress, head right, standing facing, arms folded on breast.

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory seated right, writing ☧ on shield resting on small column

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory seated right, writing ☧ on shield resting on small column

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory seated right, writing ☧ on shield resting on small column

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 383 - A.D. 388
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Empress, head right, standing facing, arms folded on breast.
Χρονολόγηση
A.D. 378 - A.D. 383
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Νικομήδεια
Εμπροσθότυπος
AEL FLAC-CILLA AVG: Bust of Aelia Flacilla, with elaborate head-dress, draped, necklace, and mantle, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory seated right on cuirass, writing ☧ on shield held on small column
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 26

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος