Портрет: Улпия Северина
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 31 резултата

object: 1
Дата
270 - 275
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, right
Реверс
CONCORD MILIT: Aurelian and Severina clasping hands; in field above, head of Sol, radiate, right
Дата
270 - 275
Номинал
Cестерций
Монетарница
Рим
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, right or bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Реверс
CONCORDIA AVG: Aurelian and Severina clasping hands; in field above, head of Sol, radiate, right
Дата
270 - 275
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Реверс
CONCOR AVG: Aurelian and Severina clasping hands, Aurelian holding sceptre in left hand; in field above, bust of Sol, radiate, right

objects: 39
Дата
270 - 275
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped, right or bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Реверс
CONCORDIA AVG: Aurelian and Severina clasping hands, Aurelian holding sceptre in left hand; in field above, bust of Sol, radiate, right

objects: 3
Дата
270 - 275
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, draped to waist, left, raising right hand
Реверс
CONCORDIA AVG: Aurelian and Severina clasping hands, Aurelian holding sceptre in left hand; in field above, bust of Sol, radiate, right
Дата
270 - 275
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, laureate, cuirassed, right
Реверс
CONCORDIA MILITVM: Aurelian and Severina clasping hands, Aurelian holding sceptre in left hand; in field above, bust of Sol, radiate, right
Дата
270 - 275
Номинал
Антониниан
Монетарница
Антиохия
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
CONCORDIA AVGVSTOR: Aurelian and Severina, standing, clasping hands

object: 1
Дата
270 - 275
Номинал
Cестерций
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, draped, right or bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right

objects: 6
Дата
270 - 275
Номинал
дупондий
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Дата
270 - 275
Номинал
дупондий
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Дата
270 - 275
Номинал
ас
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
IMP AVRELIANVS AVG: Bust of Aurelian, radiate, cuirassed, right
Реверс
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right

objects: 5
Дата
270 - 275
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
CONCORD MILIT: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 3
Дата
270 - 275
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
CONCORDIAE MILITVM: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand

objects: 4
Дата
270 - 275
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
CONCORDIA AVGG: Aurelian, standing right or left, clasping hand of Severina, standing right or left

objects: 24
Дата
270 - 275
Номинал
Антониниан
Монетарница
Рим
Аверс
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
CONCORDIAE MILITVM: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand

object: 1
Дата
270 - 275
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, right
Реверс
LAETITIA AVG: Laetitia, draped, standing left, holding wreath in right hand and anchor in left hand

objects: 20
Дата
270 - 275
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, right
Реверс
VENVS FELIX: Venus, draped, standing left, hlding seated figure (Cupid?) in right hand and sceptre in left hand

objects: 37
Дата
270 - 275
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, right
Реверс
IVNO REGINA: Juno, draped, standing left, holding patera in right hand and sceptre in left hand; at her feet, peacock

objects: 5
Дата
270 - 275
Номинал
Антониниан
Монетарница
Ticinum
Аверс
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
CONCORDIAE MILITVM: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand

objects: 13
Дата
270 - 275
Номинал
Антониниан
Монетарница
Ticinum
Аверс
SEVERINA AVG: Bust of Severina, diademed, draped, on crescent, right
Реверс
PROVIDEN DEOR: Fides, draped, standing right, holding ensign in each hand, facing Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 31 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране