Портрет: Марк Клавдий Тацит
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 214 резултата
Дата
A.D. 275
Номинал
Aуреус
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, laureate, draped, right
Реверс
P M TR POT COS DES II: Providentia, draped, standing left, holding corn-ears in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Aуреус
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C M CL TACITVS P F AVG: Bust of Tacitus, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
PAX PVBLICA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Aуреус
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C M CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, laureate, draped, cuirassed, right or bust of Tacitus, laureate, cuirassed, right
Реверс
PAX PVBLICA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Aуреус
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
PAX PVBLICA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Aуреус
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
PAX PVBLICA: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Aуреус
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C M CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right (?)
Реверс
FELIC TEMP: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and spear in left hand

object: 1
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Aуреус
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Реверс
FELICIT TEMP: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and spear in left hand

object: 1
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Aуреус
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C M CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, laureate, cuirassed to waist, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Реверс
PROVIDENTIA DEORVM: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, globe

object: 1
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Aуреус
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
PROVIDENTIA DEORVM: Providentia, draped, standing left, holding baton in right hand and cornucopiae in left hand; at her feet, globe

objects: 2
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Aуреус
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, laureate, draped, right or bust of Tacitus, laureate, draped, cuirassed, right or bust of Tacitus, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Реверс
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left on shield, holding globe in right hand and spear in left hand
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Aуреус
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C M CLA TACITVS AVG: Bust of Tacitus, laureate, draped, right
Реверс
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left on shield, holding globe in right hand and spear in left hand

object: 1
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Aуреус
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C M CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
VIRTVS AVG: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand

object: 1
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Антониниан
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C M CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Реверс
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 6
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Антониниан
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Антониниан
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP CL TACITVS P F AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Антониниан
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C M CL TACITVS P F AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right or bust of Tacitus, radiate, cuirassed, right
Реверс
CONSERVAT MILIT: Tacitus, standing right, holding spear and receiving globe from Jupiter, standing left, holding sceptre
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Антониниан
Монетарница
Галиен
Аверс
M CL TACITVS P F AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, right
Реверс
CONSERVAT MILIT: Tacitus, standing right, holding spear and receiving globe from Jupiter, standing left, holding sceptre
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Антониниан
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C M CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
FELIC TEMP or FELICITAS TEMP: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and sceptre in left hand
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Антониниан
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
FELIC TEMP or FELICITAS TEMP: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and sceptre in left hand
Дата
A.D. 275 - A.D. 276
Номинал
Антониниан
Монетарница
Галиен
Аверс
IMP C CL TACITVS AVG: Bust of Tacitus, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
FELICITIAS PVBLICA: Felicitas, draped, standing left, legs crossed, leaning on column, holding caduceus
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 214 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране