Портрет: Магн Максим
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 46 резултата

objects: 8
Дата
387 - 388
Номинал
Силиква
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTORIA-AVGVSTORVM: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 21
Дата
387 - 388
Номинал
Силиква
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VIRTVS RO-MANORVM: Roma, head left, seated facing, on throne, holding globe and reversed spear

objects: 10
Дата
387 - 388
Номинал
AE4
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SPES RO-MA-NORVM: Camp-gate with star between its two turrets
Дата
383 - 388
Номинал
Солид
Монетарница
Арл
Аверс
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Two emperors, seated facing, on throne, together holding globe. Behind, a Victory with outspread wings

objects: 32
Дата
383 - 388
Номинал
AE3
Монетарница
Арл
Аверс
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted female, and holding Victory on globe

objects: 2
Дата
383 - 388
Номинал
AE3
Монетарница
Арл
Аверс
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted female, and holding Victory on globe
Дата
383 - 388
Номинал
AE3
Монетарница
Арл
Аверс
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Emperor, head left, standing facing, holding Victory on globe and standard

objects: 2
Дата
383 - 388
Номинал
AE3
Монетарница
Арл
Аверс
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Emperor, head left, standing facing, holding Victory on globe and standard

objects: 7
Дата
383 - 388
Номинал
AE3
Монетарница
Арл
Аверс
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Emperor, head left, standing facing, holding Victory on globe and standard

objects: 3
Дата
383 - 388
Номинал
AE4
Монетарница
Арл
Аверс
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VO/TIS/V within laurel wreath

objects: 14
Дата
383 - 388
Номинал
AE4
Монетарница
Арл
Аверс
D N MAG MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SPES RO-MANORVM: Camp-gate with star between its two turrets

object: 1
Дата
383 - 388
Номинал
AE2
Монетарница
Константинопол
Аверс
D N MAXIMVS-P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VIRTVS E-XERCITI: Emperor standing right, holding standard and globe, left foot on captive
Дата
383 - 388
Номинал
Солид
Монетарница
Londinium
Аверс
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
RESTITVTOR-REIPVBLICAE: Emperor, head right, standing facing, holding labarum and Victory on globe

object: 1
Дата
383 - 388
Номинал
Солид
Монетарница
Londinium
Аверс
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Two emperors seated facing on throne, together holding globe; behind, Victory, with outspread wings; below, palm-branch

object: 1
Дата
383 - 388
Номинал
Силиква
Монетарница
Londinium
Аверс
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 2
Дата
383 - 388
Номинал
Силиква
Монетарница
Londinium
Аверс
D N MAG MA-XIMVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VOT/V/MVLT/X within laurel wreath
Дата
383 - 388
Номинал
Light miliarensis
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VIRTVS-EXERCITVS: Emperor, head left, standing facing, holding labarum in right hand and resting left on shield

objects: 21
Дата
383 - 388
Номинал
AE2
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
REPARATIO-REIPVB: Emperor, head left, standing facing, with right hand raising kneeling turreted woman, and holding Victory on globe in left

objects: 8
Дата
383 - 388
Номинал
AE2
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Emperor, head left, standing facing, holding Victory on globe and standard

objects: 6
Дата
383 - 388
Номинал
AE4
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N MAXI-MVS P F AVG: Bust of Magnus Maximus, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Victory advancing left, holding wreath and palm
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 46 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране