Портрет: Ливия
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 45 резултата

object: 1
Дата
68 - 69
Номинал
денар
Монетарница
Тарако
Аверс
GALBA IMP: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre

objects: 8
Дата
68 - 69
Номинал
денар
Монетарница
Тарако
Аверс
GALBA IMP: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre

objects: 3
Дата
68 - 69
Номинал
денар
Монетарница
Тарако
Аверс
GALBA IMPERATOR: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre

object: 1
Дата
68 - 69
Номинал
денар
Монетарница
Тарако
Аверс
SER GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre

objects: 2
Дата
68 - 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Тарако
Аверс
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre
Дата
68 - 69
Номинал
ас
Монетарница
Тарако
Аверс
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Реверс
DIVA AVGVSTA S C: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 2
Дата
68 - 69
Номинал
ас
Монетарница
Тарако
Аверс
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Реверс
DIVA AVGVSTA S C: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 3
Дата
68 - 69
Номинал
ас
Монетарница
Тарако
Аверс
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P P P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Реверс
DIVA AVGVSTA S C: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left
Дата
68 - 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
SER GALBA CAESAR AVG: Bust of Galba, bare-headed, cuirassed, right
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 2
Дата
68 - 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
SER GALBA CAESAR AVG: Bust of Galba, bare-headed, cuirassed, right, with aegis
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 4
Дата
68 - 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA AVG: Head of Galba, laureate, right
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left
Дата
68 - 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA AVG: Head of Galba, bare, right
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 3
Дата
68 - 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA AVG: Head of Galba, laureate, right
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left
Дата
68 - 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA AVG: Bust of Galba, laureate and draped, right
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

object: 1
Дата
68 - 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, right
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 2
Дата
68 - 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, left
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 25
Дата
68 - 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, right
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 3
Дата
68 - 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, left
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 3
Дата
68 - 69
Номинал
Aуреус
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Bust of Galba, laureate and draped, right
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 5
Дата
68 - 69
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Bust of Galba, laureate and draped, right
Реверс
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 45 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране