Портрет: Кар
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 149 резултата

object: 1
Дата
282 - 283
Номинал
Aуреус
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP CARVS P F AVG: Bust of Carus, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Реверс
FORTVNA AVG: Fortuna, draped, standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Дата
282 - 283
Номинал
Aуреус
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
PAX AVG: Pax, draped, walking left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Дата
282 - 283
Номинал
Aуреус
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, laureate, draped, cuirassed, right
Реверс
SPES PVBLICA: Spes, draped, standing or walking left, holding flower in right hand and raising robe with left hand

object: 1
Дата
283 - 285
Номинал
Aуреус
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
DIVO CARO PIO: Head of Carus, laureate, right
Реверс
CONSECRATIO: Eagle, standing right, head left

objects: 3
Дата
282 - 283
Номинал
несигурна стойност
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right or bust of Carus, radiate, draped, cuirassed, right
Реверс
ABVNDANTIA AVG: Galley, left
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, cuirassed, right
Реверс
AEQVITAS AVGG or AEQVITAS AV•GG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR KARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right
Реверс
AEQVITAS AVGG or AEQVITAS AV•GG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right, or bust of Carus, radiate, sometimes helmeted, cuirassed, right
Реверс
AEQVITAS AVGG or AEQVITAS AV•GG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right
Реверс
FORTVNA AVG: Fortuna, draped, standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right or bust of Carus, radiate, sometimes helmeted, draped, cuirassed, right
Реверс
PAX AVG: Pax, draped, standing or walking left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
VIRTVS CARI AVG: Bust of Carus, radiate, helmeted, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Реверс
PAX AVG: Pax, draped, standing or walking left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 3
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right, or bust of Carus, radiate, sometimes helmeted, cuirassed, right
Реверс
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 15
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right, or bust of Carus, radiate, sometimes helmeted, cuirassed, right
Реверс
PAX AVGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 4
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
VIRTVS CARI AVG: Bust of Carus, radiate, helmeted, cuirassed, left, sometimes right, holding spear in right hand and shield in left hand
Реверс
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 3
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right, or bust of Carus, radiate, cuirassed, right
Реверс
PROVIDENTIA AVG: Providentia, draped, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right
Реверс
SALVS AVG: Salus, draped, standing right, feeding snake held in arms

object: 1
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Carus, radiate, cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS PVBLICA: Securitas, draped, standing left, leaning on column and holding sceptre or spear

objects: 2
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS AVG: Bust of Carus, radiate, sometimes helmeted, cuirassed, right, or bust of Carus, radiate, helmeted, cuirassed, left, sometimes right, holding spear in right hand and shield in left hand
Реверс
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left hand; on either side, captive
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
VIRTVS CARI AVG: Bust of Carus, radiate, helmeted, right
Реверс
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left hand; on either side, captive

objects: 5
Дата
282 - 283
Номинал
Антониниан
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right, or bust of Carus, radiate, cuirassed, right
Реверс
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 149 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране