Портрет: Йовин
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 20 резултата

object: 1
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
тревери
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGG: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
Арл
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
тревери
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot

objects: 2
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
тревери
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, rosette-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Солид
Монетарница
Арл
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Jovinus, draped, cuirassed, standing right, holding standard in right hand and Victory on globe in left hand; treading down a prostrate captive with left foot
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Heavy siliqua
Монетарница
Арл
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Roma, helmeted, draped, seated left on curule chair, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; back of throne visible
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
тревери
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on stylized cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand

objects: 2
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
тревери
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on stylized cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand

object: 1
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
тревери
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on stylized cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand

object: 1
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTORI-A AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on stylized cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on stylized cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand

object: 1
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on curule chair, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; back of throne visible

object: 1
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on curule chair, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; back of throne visible

object: 1
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
VICTOR-IA AVGG: Roma, helmeted, draped, seated left on stylized cuirass, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Арл
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Roma, helmeted, draped, seated left on curule chair, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; back of throne visible
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Силиква
Монетарница
Арл
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
RESTITV-TOR REI P: Roma, helmeted, draped, seated left on curule chair, holding Victory on globe in right hand and inverted spear in left hand; back of throne visible
Дата
A.D. 411 - A.D. 413
Номинал
Half siliqua
Монетарница
Лунгудунум
Аверс
D N IOVIN-VS P F AVG: Bust of Jovinus, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
Cross flanked by Alpha and Omega
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 20 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране