Портрет: Август
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 615 резултата

objects: 16; Монетно съкровище: 1
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
квинар
Монетарница
Емерита
Аверс
AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISI LEG: Victory standing right, placing wreath on trophy with dagger and sword at base

objects: 17
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
квинар
Монетарница
Емерита
Аверс
AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISI LEG: Victory standing right, placing wreath on trophy with dagger and sword at base

objects: 5; Монетно съкровище: 1
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Round shield, spear-head, and curved sword

objects: 4; Монетно съкровище: 3
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Round shield, spear-head, and curved sword

objects: 4
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Round shield, spear-head, and curved sword

objects: 10; Монетно съкровище: 3
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Trophy erected on mound of shields

objects: 8; Монетно съкровище: 1
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Trophy erected on mound of shields

object: 1; Монетно съкровище: 1
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVSTV: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Trophy erected on mound of shields

objects: 5
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Trophy resting on head of kneeling captive

objects: 8; Монетно съкровище: 2
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Helmet with stag horns between dagger and bipennis

objects: 7
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Helmet with stag horns between dagger and bipennis

objects: 5; Монетно съкровище: 1
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVSTV: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR: Helmet with stag horns between dagger and bipennis

objects: 13; Монетно съкровище: 2
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR EMERITA: City wall, gateway

objects: 10; Монетно съкровище: 2
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR EMERITA: City wall, gateway

objects: 4; Монетно съкровище: 1
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Емерита
Аверс
IMP CAESAR AVGVSTV: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG PRO PR EMERITA: City wall, gateway

object: 1
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVST TRIB POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI EMERITA: Circular city wall with EMERITA inscribed above gateway
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
дупондий
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVST TRIB POTEST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Circular city wall with EMERITA inscribed above gateway

object: 1
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVG TRIB POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG: Legend in two lines
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVG TR POTEST: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
ас
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVG TRIB POT: Head of Augustus, bare, right
Реверс
P CARISIVS LEG AVGVSTI: Legend in three lines
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 615 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране