Πορτραίτο: Φαύστα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 62

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 307 - A.D. 308
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FAVSTAE NOBILISSIMAE FEMINAE: Bust of Fausta, draped, left, hair waved
Οπισθότυπος
VENVS FELIX: Venus, draped, seated left, holding globe in left hand and palm in right hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Fausta, veiled, draped, standing front, head left, holding two children in her arms

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FLAV • MAX• - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Salus, veiled, draped, standing front, head left, holding two children in her arms

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 324
Νομισματική αξία
2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FLAVIA MAXIMA FAVSTA AVGVSTA: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
PIE-TAS AVGVSTAE: Fausta, nimbate, draped, seated front on throne set on platform with garlands, holding child in lap; to left, Felicitas standing right with caduceus; to right, Pietas standing left; on either side of the platform, genius holding a wreath
Χρονολόγηση
A.D. 324
Νομισματική αξία
2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FLAVIA MAXIMA FAVSTA AVGVSTA: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
PIET-AS AVGVSTAE: Fausta, nimbate, draped, seated front on throne set on platform with garlands, holding child in lap; to left, Felicitas standing right with caduceus; to right, Pietas standing left; on either side of the platform, genius holding a wreath

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 324
Νομισματική αξία
2 Solidus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FLAVIA MAXIMA FAVSTA AVGVSTA: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
PIET-AS AVGVSTAE: Fausta, nimbate, draped, seated front on throne set on small platform with garlands, holding child in lap; to left, Felicitas standing right with caduceus; to right, Pietas standing left; on either side of the platform, two genii holding a wreath

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Salus, veiled, draped, standing front, head left, holding two children in her arms

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SPES REIP-VBLICAE: Spes, veiled, draped, standing front, head left, holding two children in her arms

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 325 - A.D. 326
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SPES REIP-VBLICAE: Spes, veiled, draped, standing front, head left, holding two children in her arms
Χρονολόγηση
A.D. 326
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, wearing necklace and mantle, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS - REIPVBLICE: SECURITAS, draped, standing left, raising robe with right hand and lowering branch with left hand

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 326
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Fausta, veiled, draped, standing front, head left, holding two children in her arms

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 326
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SPES REIP-VBLICAE: Spes, veiled, draped, standing front, head left, holding two children in her arms

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Fausta, veiled, draped, standing front, head left, holding two children in her arms

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SPES - REIPVBLICAE: Spes, draped, standing left, lowering branch with right hand and raising robe with left hand
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SPES - REIPVBLICAE: Spes, draped, standing left, lowering branch with right hand and raising robe with left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 325 - A.D. 326
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SALVS REI - PVBLICAE: Fausta, veiled, draped, standing front, head left, holding two children in her arms

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 325 - A.D. 326
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SPES - REIPVBLICAE: Spes, draped, standing left, lowering branch with right hand and raising robe with left hand
Χρονολόγηση
A.D. 326 - A.D. 327
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SPES - REIPVBLICAE: Fausta, draped, standing left, lowering branch with right hand and raising robe with left hand
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 326
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX FAVSTA AVG: Bust of Fausta, wearing necklace and mantle, right
Οπισθότυπος
PIETAS A-V-GVSTES: Helena, draped, standing left, offering apple to child with right hand and holding another child in left arm

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 324 - A.D. 325
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FLAV MAX - FAVSTA AVG: Bust of Fausta, waved hair, mantled, right
Οπισθότυπος
SPES REI - PVBLICAE: Spes, veiled, draped, standing front, head left, holding two children in her arms
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 62

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος