Πορτραίτο: Φίλιππος ο Άραβας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 194
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG: Bust of Gordian III, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGG III: Philip I and Philip II, both togate, both seated left on curule chairs, extending right hands
Χρονολόγηση
A.D. 245
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Minerva, helmeted, draped, standing left, holding branch in right hand, foot on helmet

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 245
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Philip the Arab, seated left, on curule chair, holding globe in right hand and short sceptre in left hand

objects: 18
Χρονολόγηση
A.D. 246
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P III COS P P: Felicitas, draped, standing left, holding long caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 247
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P IIII COS II P P: Felicitas, draped, standing left, holding long caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 247
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P IIII COS II P P: Felicitas, draped, standing left, holding long caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P V COS III P P: Felicitas, draped, standing left, holding long caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P V COS III P P: Mars, helmeted, standing left, holding branch in right hand and resting left hand on shield; spear against left arm

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
NOBILITAS AVGG: Nobilitas, draped, standing left, holding sceptre in right hand and globe in left hand

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
TRANQVILLITAS AVGG: Tranquillitas, draped, standing left, holding capricorn (?) in right hand and sceptre in left hand

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVGG: Philip the Arab and Philip II, on horses, galloping right, each raising right hand; one of them sometimes holding spear

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAES M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PONTIFEX MAX TR P V COS III P P: Philip the Arab and Philip II, standing, heads left, in facing quadriga, with a soldier, right and left; Philip the Arab holding branch, being crowned by Victory, winged, draped and Philip II, extends right hand

objects: 16
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAECVLARES AVGG: Lion, walking right

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAECVLARES AVGG: Lion, walking left
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAECVLARES AVGG: Two lions, standing right and left, facing one another

objects: 16
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAECVLARES AVGG: She-wolf, standing left, suckling the twins
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAECVLARES AVGG: She-wolf, standing right, suckling the twins

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAECVLARES AVGG: Gazelle, walking left
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAECVLARES AVGG: Antelope, walking left

objects: 13
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAECVLARES AVGG: Stag (elk?), walking right
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 194

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος