Πορτραίτο: Σεπτίμιος Σεβήρος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1145
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
FIDEI LEG TR P COS: Fides, draped, standing left, holding Victory in extended right hand and standard in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
FIDEI LEG TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 6
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG I ADIVT TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

object: 1
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG I ITAL TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG I MIN TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

object: 1
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG I MIN TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 5
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG II ADIVT TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 3
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG II ITAL TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 7
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG III ITAL TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 6
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG IIII FL TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 4
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG V MAC TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 4
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG VII CL TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG VIII AVG TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

object: 1
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG VIII AVG TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 10
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG XI CL TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 5
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG XIII GEM TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

object: 1
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG XIIII GEM M V TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 15
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG XIIII GEM M V TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 3
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG XXII TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards

objects: 3
Χρονολόγηση
193 - 194
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
LEG XXII PRI TR P COS: Legionary eagle, facing left, between two standards
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1145

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος