Πορτραίτο: Σεβήρος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 119
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP C SEVERVS PIVS FELIX AVG: Bust of Severus II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP SEVERVS PIVS FELIX AVG: Bust of Severus II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP SEVERVS P F AVG: Bust of Severus II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
SEVERVS NOBILISSIMVS CAESAR: Bust of Severus II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 12
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
SEVERVS NOBILISSIMVS CAES: Bust of Severus II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
SEVERVS NOBILISSIMVS C: Bust of Severus II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
SEVERVS NOBILIS C: Bust of Severus II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 7
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
SEVERVS NOBILIS C: Bust of Severus II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
SEVERVS NOBIL C: Bust of Severus II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
SEVERVS ET MAXIMINVS NB C: Bust of Severus and Galerius, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
SEVERVS ET MAXIMINVS NO C: Bust of Severus and Galerius, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
Gold multiple
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL SEVERVS NOB CAES: Bust of Severus II, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SOLI INVICTO CONSERVAT AVGG ET CAESS NN: Sol, chlamys draped over left shoulder, standing front, head left, raising right hand and holding up globe in left hand
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
SEVERVS NOB CAES: Head of Severus II, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG ET CAESS NN: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and double cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
SEVERVS NOB CAES: Head of Severus II, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI CONSER - AVGG ET CAESS NN: Hercules, standing front, head left, leaning on club with right hand holding bow in left hand; over left shoulder, lion's skin; behind right shoulder, quiver
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS FEL AVG: Head of Severus II, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI CONSERV-AT AVGG ET CAESS NN or HERCVLI CONSERVAT AVGG ET CAESS NN: Hercules, standing front, head left, leaning on club with right hand holding bow in left hand; over left shoulder, lion's skin; behind right shoulder, quiver
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
SEVERVS P F AVG: Head of Severus II, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI CONSERV-AT AVGG ET CAESS NN or HERCVLI CONSERVAT AVGG ET CAESS NN: Hercules, standing front, head left, leaning on club with right hand holding bow in left hand; over left shoulder, lion's skin; behind right shoulder, quiver

object: 1
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
SEVERVS NOB CAES: Head of Severus II, laureate, right
Οπισθότυπος
SALVS AVGG - ET CAESS NN: Salus, draped, standing right, feeding snake held in arms

objects: 2
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
SEVERVS NOB CAES: Head of Severus II, laureate, right
Οπισθότυπος
SOLI INVICT CONSERVAT AVGG ET CAESS NN: Sol, chlamys draped over right shoulder, standing left, raising right hand and holding up globe in left hand
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL SEVERVS NOB CAES: Bust of Severus II, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, turreted, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
305 - 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL VAL SEVERVS NOB CAES: Bust of Severus II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, turreted, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 119

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος