Πορτραίτο: Ονώριος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 276

objects: 8
Χρονολόγηση
393 - 395
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-ROMANORVM: Emperor, head right, standing facing, holding standard and globe

objects: 2
Χρονολόγηση
393 - 395
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-ROMANORVM: Emperor on horse-back, right, raising right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
393 - 395
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αλεξάνδρεια
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory advancing left, with right hand carrying trophy on shoulder and dragging captive with left

objects: 18
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-ROMANORVM: Emperor, head right, standing facing, holding standard and globe

objects: 11
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, rosette-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-ROMANORVM: Emperor, head right, standing facing, holding standard and globe

objects: 6
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-ROMANORVM: Emperor on horse-back right, raising right hand

object: 1
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory advancing left, holding trophy on shoulder with right hand, and dragging captive with left

objects: 3
Χρονολόγηση
388 - 393
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Ακυληία
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory advancing left, holding trophy on shoulder with right hand, and dragging captive with left In right field, ☧

objects: 9
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

object: 1
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/X/MVLT/XX within laurel wreath

objects: 12
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-ROMANORVM: Emperor, head right, standing facing, holding standard and globe
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-ROMANORVM: Emperor, head right, standing facing, holding standard and globe

objects: 4
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-ROMANORVM: Emperor on horse-back right, raising right hand

objects: 6
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κωνσταντινούπουλη
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory advancing left, carrying trophy over shoulder with right hand, and dragging captive with left In left field, ☧

objects: 13
Χρονολόγηση
393 - 395
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-ROMANORVM: Emperor, head right, standing facing, holding standard and globe

objects: 10
Χρονολόγηση
393 - 395
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-ROMANORVM: Emperor on horse-back right, raising right hand

objects: 2
Χρονολόγηση
393 - 395
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS REI-PVBLICAE: Victory advancing left, carrying trophy over shoulder with right hand, and dragging captive with left In left field, ☧

objects: 8
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Heraclea
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLORIA-RO-MANORVM: Emperor, head right, standing facing, holding standard and globe

objects: 3
Χρονολόγηση
392 - 395
Νομισματική αξία
AE4
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
D N HONORIVS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTOR-IA AVGGG: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 5
Χρονολόγηση
388 - 393
Νομισματική αξία
Siliqua
Νομισματοκοπείο
Mediolanum
Εμπροσθότυπος
D N HONORI-VS P F AVG: Bust of Honorius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOT/V/MVLT/X within wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 276

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος