Πορτραίτο: Νουμεριανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 126
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS AVG: Bust of Carus, laureate, helmeted, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
SPES PVBLICA: Carinus and Numerian, draped, cuirassed, galloping right, raising right hands
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M AVR CARVS AVG: Bust of Carus, laureate, helmeted, cuirassed, right, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
SPES PVBLICA: Carinus and Numerian, draped, cuirassed, galloping right, raising right hands

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 285
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARINVS P F AVG: Bust of Carinus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTA PVBLICA: Carinus and Numerian, draped, standing facing each other, sacrificing at tripod; behind, two ensigns
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 285
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMP C CARINVS P F AVG: Bust of Carinus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VOTA PVBLICA: Carinus and Numerian, draped, standing facing each other, sacrificing at tripod; behind, two ensigns

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 285
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Κύζικο
Εμπροσθότυπος
IMP M AVR CARINVS P F AVG: Bust of Carinus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVGG NN: Carinus and Numerian, draped, standing facing each other, holding between them Victory on globe; Victory crowning both emperors
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 284
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CARINVS ET NVMERIANVS AVGG: Jugate busts of Carinus, laureate, draped, right, and Numerian, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 284
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CARINVS ET NVMERIANVS AVGG: Jugate busts of Carinus, laureate, draped, right, and Numerian, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 284
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CARINVS ET NVMERIANVS AVGG: Jugate busts of Carinus, laureate, draped, right, and Numerian, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, walking right, holding trophy in both hands
Χρονολόγηση
A.D. 283 - A.D. 284
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CARINVS AVG: Bust of Carinus, radiate, helmeted, draped, left, holding horse
Οπισθότυπος
NVMERIANVS AVG: Bust of Numerian, radiate, draped, cuirassed, left, raising right hand and holding globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVT: Numerian, draped, cuirassed, standing left, holding spear between four ensigns

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, right or bust of Numerian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARS VICTOR: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS CAES: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
MARS VICTOR: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
ORIENS AVGG: Bust of Sol, radiate, draped, right
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, right or bust of Numerian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVT: Numerian, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS CAES: Bust of Numerian, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVT: Numerian, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left hand; on either side, captive

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS C: Bust of Numerian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENT: Numerian, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and sceptre or spear in left hand

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, right or bust of Numerian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENT or PRINCIPI IVVENTVT: Numerian, draped, cuirassed, standing left, holding baton in right hand and sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS C: Bust of Numerian, radiate, draped, right or bust of Numerian, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENT or PRINCIPI IVVENTVT: Numerian, draped, cuirassed, standing left, holding baton in right hand and sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 282 - A.D. 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M AVR NVMERIANVS NOB C: Bust of Numerian, radiate, draped, right, or bust of Numerian, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Numerian, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVT: Numerian, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 126

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος