Πορτραίτο: Νέρων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 603

objects: 2
Χρονολόγηση
50 - 54
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AGRIPPINA AVGVSTAE: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, wearing a crown of corn-ears; hair in a long plait behind
Οπισθότυπος
NERO CLAVD CAES DRVSVS GERM PRINC IVVENT: Bust of Nero, bare-headed, draped, left

objects: 9
Χρονολόγηση
50 - 54
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAES DRVSVS GERM PRINC IVVENT: Bust of Nero, bare-headed, draped, left
Οπισθότυπος
SACERD COOPT IN OMN CONL SVPRA NVM EX S C: Simpulum left and lituus right; above, tripod left and patera right

objects: 15
Χρονολόγηση
50 - 54
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAES DRVSVS GERM PRINC IVVENT: Bust of Nero, bare-headed, draped, left
Οπισθότυπος
SACERD COOPT IN OMN CONL SVPRA NVM EX SC: Simpulum left and lituus right; above, tripod left and patera right

objects: 8
Χρονολόγηση
50 - 54
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERONI CLAVDIO DRVSO GERM COS DESIGN: Bust of Nero, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
EQVESTER ORDO PRINCIPI IVVENT: Legend in four lines on shield; behind, vertical spear

objects: 17
Χρονολόγηση
50 - 54
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERONI CLAVDIO DRVSO GERM COS DESIGN: Bust of Nero, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
EQVESTER ORDO PRINCIPI IVVENT: Legend in four lines on shield; behind, vertical spear

objects: 9
Χρονολόγηση
50 - 54
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG GERM P M TRIB POT P P: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
NERO CLAVD CAES DRVSVS GERM PRINC IVVENT: Bust of Nero, bare-headed, draped, left

objects: 10
Χρονολόγηση
50 - 54
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG GERM P M TRIB POT P P: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
NERO CLAVD CAES DRVSVS GERM PRINC IVVENT: Bust of Nero, bare-headed, draped, left

object: 1
Χρονολόγηση
50 - 54
Νομισματική αξία
Διπούντιον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD CAES DRVS GERM PRINC IVVENT: Bust of Nero, bare-headed, draped, left
Οπισθότυπος
SACERD COOPT IN OMN CONL SVPRA NVM EX S C: Simpulum, right, and lituus, left; above, tripod, right, and patera, left

objects: 3
Χρονολόγηση
50 - 54
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERONI CLAVDIO DRVSO GERMANICO COS DESIGN: Bust of Nero, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
EQVESTER ORDO PRINCIPI IVVENT: Legend in four lines on shield; behind, vertical spear

objects: 11
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CL AVD NERONIS CAES MATER: Bust of Nero, bare-headed, right, bust of Agrippina the Younger, draped, hair in long plait, left, facing one another
Οπισθότυπος
NERONI CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 12
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CL AVD NERONIS CAES MATER: Bust of Nero, bare-headed, right, bust of Agrippina the Younger, draped, hair in long plait, left, facing one another
Οπισθότυπος
NERONI CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CL AVD NERONIS CAES MATER: Bust of Nero, bare-headed, right; behind, corn-ears, bust of Agrippina the Younger, draped, hair in long plait, left, facing one another
Οπισθότυπος
NERONI CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 10
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P COS: Jugate busts, right of Nero (in forefront), bare-headed and draped at back of neck, and Agrippina the Younger, draped and bare-headed
Οπισθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CLAVD NERONIS CAES MATER EX S C: Quadriga of elephants, left, bearing two chairs with figures of Divus Claudius and Divus Augustus, both radiate

objects: 9
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P COS: Jugate busts, right of Nero (in forefront), bare-headed and draped at back of neck, and Agrippina the Younger, draped and bare-headed
Οπισθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CL AVD NERONIS CAES MATER EX S C: Quadriga of elephants, left, bearing two chairs with figures of Divus Claudius and Divus Augustus, both radiate

objects: 4
Χρονολόγηση
55 - 56
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAES AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P II P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 2
Χρονολόγηση
55 - 56
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAES AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P II P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

object: 1
Χρονολόγηση
55 - 56
Νομισματική αξία
Quinarius aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CL DIVI F CAES AVG P M TR P II: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
VICT AVG: Victory flying left, holding round shield in right hand

objects: 4
Χρονολόγηση
56 - 57
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P III P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 7
Χρονολόγηση
56 - 57
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P III P P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 2
Χρονολόγηση
56 - 57
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CAESAR AVG IMP: Head of Nero, bare, right
Οπισθότυπος
PONTIF MAX TR P III COS II: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 603

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος