Πορτραίτο: Μαρκία Οτασίλια Σεβήρα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 60
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 247
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
DE PIA MATRE PIVS FILIVS: Busts of Philip II, laureate, draped, cuirassed, on left; Otacilia Severa, diademed, draped, on right, facing one another
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 247
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARCIA OTACIL SEVERA AVG: Bust of Otacilia, diademed, draped, on crescent, right
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 247
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Busts of Philip II, bare-headed, draped, cuirassed, on left and Otacilia, diademed, draped, on right, facing one another
Χρονολόγηση
A.D. 247 - A.D. 249
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARCIA OTACIL SEVERA AVG: Bust of Otacilia, diademed, draped, on crescent, right
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 249
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
MARCIA OTACIL SEVERA AVG: Bust of Otacilia, diademed, draped, on crescent, right

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
OTACIL SEVERA AVG: Bust of Otacilia Severa, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Pietas, draped, standing left, raising right hand over altar and holding perfume box in left hand

objects: 23
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
OTACIL SEVERA AVG
Οπισθότυπος
SAECVLARES AVGG IIII | SAECVLARES AVGG: Hippopotamus, standing right
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
OTACIL SEVERA AVG: Bust of Otacilia Severa, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLARES AVGG: Column

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
OTACIL SEVERA AVG: Bust of Otacilia Severa, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
SAECVLVM NOVVM: Hexastyle temple with statue of Roma in centre

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MARCIA OTACIL SEVERA AVG
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and double cornucopiae in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MARCIA OTACIL SEVERA AVG
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Pietas, draped, standing left, raising right hand and holding box of perfume in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MARCIA OTACIL SEVERA AVG: Bust of Otacilia Severa, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Pietas, draped, standing left, raising right hand and holding box of perfume in left hand; to left, altar
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MARCIA OTACIL SEVERA AVG
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MARCIA OTACIL SEVERA AVG
Οπισθότυπος
PVDICITIA AVG: Pudicitia, draped, veiled, seated left, right hand drawing veil and holding transverse sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MARCIA OTACIL SEVERA AVG
Οπισθότυπος
SECVRIT ORBIS: Securitas, draped, seated left, holding sceptre in right hand and propping head on left hand

objects: 25
Χρονολόγηση
A.D. 246 - A.D. 248
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M OTACIL SEVERA AVG
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and double cornucopiae in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 246 - A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M OTACIL SEVERA AVG: Bust of Otacilia Severa, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGG: Concordia, draped, seated left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand; to left, altar

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 246 - A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M OTACIL SEVERA AVG: Bust of Otacilia Severa, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
IVNO CONSERVAT: Juno, veiled, standng left, holding patera in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 246 - A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M OTACIL SEVERA AVG: Bust of Otacilia Severa, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
IVNO CONSERVATATRIX: Juno, veiled, standng left, holding patera in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 246 - A.D. 248
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M OTACIL SEVERA AVG: Bust of Otacilia Severa, diademed, draped, on crescent, right
Οπισθότυπος
PVDICITIA AVG: Pudicitia, draped, veiled, seated left, right hand drawing veil and holding transverse sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 60

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος