Πορτραίτο: Μαξιμιανός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 71
Χρονολόγηση
A.D. 293 - A.D. 294
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
COMES - AVGG: Minerva, helmeted, draped, standing front, head left, leaning on spear with right hand and placing left hand on shield

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
HERCVLI CONSER - AVGG ET CAESS NN: Hercules, standing front, head left, leaning on club with right hand holding bow in left hand; over left shoulder, lion's skin
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
MARTI PRO-PVGNA: Bust of Mars, helmeted, cuirassed, right
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 305
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS P F AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
PACATORES G-E-NTIVM: Maximian, draped, standing front in quadriga, head left, holding branch; leading quadriga, soldier
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - SARMAT: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 297
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS NOB C: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - SARMAT: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 297
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS N C: Head of Galerius, laureate, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - SARMAT: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 297
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS NOB C: Head of Constantius Chlorus, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure
Χρονολόγηση
A.D. 295 - A.D. 297
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS N C: Head of Constantius Chlorus, laureate, left
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure
Χρονολόγηση
A.D. 300 - A.D. 301
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
DIOCLETIANVS AVG: Bust of Diocletian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - SARMAT: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure
Χρονολόγηση
A.D. 300 - A.D. 301
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
MAXIMIANVS N C: Bust of Galerius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA - SARMAT: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 300 - A.D. 301
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
CONSTANTIVS N C: Bust of Constantius Chlorus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure
Χρονολόγηση
A.D. 300 - A.D. 301
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - MILITVM: Diocletian, Maximian, Constantius Chlorus, and Galerius, draped, standing, sacrificing over tripod; behind, gate in six (or eight)-turreted enclosure
Χρονολόγηση
A.D. 294
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP DIOCLETIANVS AVG ET MAXIMIANVS C: Head of Diocletian, laureate, right, sometimes seen from behind, and head of Maximian, laureate, right, sometimes seen from behind
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI or GENIO POP-VLI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 295
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS AVG: Head of Maximian, laureate, left
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI or GENIO POP-VLI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 296 - A.D. 297
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 296 - A.D. 297
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS P F AVG: Bust of Maximian, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 12
Χρονολόγηση
A.D. 296 - A.D. 297
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS P AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 296 - A.D. 297
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMIANVS AVG: Head of Maximian, laureate, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 71

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος