Πορτραίτο: Μαξιμίνος Β΄
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 379
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMINVS NOBIL C: Bust of Maximinus Daia, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMINVS NOB C: Bust of Maximinus Daia, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMINVS NOB C: Bust of Maximinus Daia, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
MAXIMINVS NOBILISSIMVS CAESAR: Bust of Maximinus Daia, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
MAXIMINVS NOBILISSIMVS CAES: Bust of Maximinus Daia, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
MAXIMINVS NOBILISSIMVS C: Bust of Maximinus Daia, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
MAXIMINVS NOBILIS C: Bust of Maximinus Daia, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
MAXIMINVS NOBILI CAES: Bust of Maximinus Daia, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
MAXIMINVS NOBILI CAES: Bust of Maximinus Daia, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
MAXIMINVS NOBIL C: Bust of Maximinus Daia, helmeted, cuirassed, right, holding spear over right shoulder and shield on left arm
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
MAXIMINVS NOB CAES: Bust of Maximinus Daia, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
MAXIMINVS NOB CAES: Bust of Maximinus Daia, laureate, draped, cuirassed, right, seen from front
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
SEVERVS ET MAXIMINVS NB C: Bust of Severus and Galerius, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 305 - A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
SEVERVS ET MAXIMINVS NO C: Bust of Severus and Galerius, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
GENIO POPV-LI ROMANI: Genius, wearing modius, nude, chlamys draped over left shoulder, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMINVS NOB C: Bust of Maximinus Daia laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 307
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
GAL VAL MAXIMINVS NOB C: Bust of Maximinus Daia laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 307 - A.D. 310
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMINVS P AVG: Bust of Maximinus Daia laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, wearing modius, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 307 - A.D. 310
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMINVS P AVG: Bust of Maximinus Daia laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, wearing modius, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 310
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMINVS P F AVG: Bust of Maximinus Daia laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 310
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP MAXIMINVS P F AVG: Bust of Maximinus Daia laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SOLI INVIC-TO COMITI: Sol, chlamys falling from left shoulder, standing left, raising right hand and holding up globe with left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 379

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος