Πορτραίτο: Μάρκος Ιούλιος Φίλιππος Σεβήρος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 247
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Οπισθότυπος
PIETAS AVGG: Busts of Philip II, bare-headed, draped, cuirassed, on left and Otacilia, diademed, draped, on right, facing one another
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 249
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip the Arab, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVGG III S C: Philip the Arab and Philip II, seated left on curule chairs, each holding sceptre in right hand and abacus in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 249
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M IVL PHILLIPVS AVG COS II
Οπισθότυπος
IMP M IVL SEVERA AVG: Bust of Philip II, laureate, draped, cuirassed, right
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 249
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
MARCIA OTACIL SEVERA AVG: Bust of Otacilia Severa, diademed, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGVSTORVM: Busts of Philip the Arab, laureate, draped, cuirassed, right and Philip II, draped, bare-headed, left, facing one another

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M IVL PHILIPPVS CAES
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENT: Philip II, in military attire, standing right, holding globe in right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 28
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M IVL PHILIPPVS CAES
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENT: Philip II, standing left, holding globe in right hand and standard in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M IVL PHILIPPVS CAES
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVTIS: Philip II, standing left, holding standard in right hand and spear in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 247 - A.D. 249
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG
Οπισθότυπος
PAX AETERNA: Pax, draped, standing left, holding branch in right hand and transverse sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip II, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
P M TR P VI COS P P: Felicitas, draped, standing left, holding long caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip II, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
IMP IVL PHILIPPVS CAES | IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip II, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVG: Elephant, guided by driver with goad and wand, walking left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 249
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Αντιοχεία
Εμπροσθότυπος
M IVL PHILIPPVS CAES | IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip II, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ROMAE AETERNAE: Roma, helmeted, draped, seated left on shield, holding Victory, winged, draped, in right hand and spear in left hand

objects: 14
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M IVL PHILIPPVS CAES: Bust of Philip II, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENT S C: Philip II, in military attire, standing right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand

objects: 25
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M IVL PHILIPPVS NOBIL CAES | M IVL PHILIPPVS CAES: Bust of Philip II, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENT S C: Philip II, standing left, holding globe in right hand and vertical spear in left hand

objects: 11
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M IVL PHILIPPVS NOBIL CAES | M IVL PHILIPPVS CAES
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVTIS S C: Philip II, standing left, holding standard in right hand and spear reversed in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M IVL PHILIPPVS CAES: Bust of Philip II, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
SPES PVBLICA S C: Spes, draped, advancing left, holding flower in right hand and raising skirt with left hand
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M IVL PHILIPPVS NOBIL CAES: Bust of Philip II, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVGVSTORVM: Busts of Philip the Arab, laureate, draped, cuirassed, right and Philip II, draped, bare-headed, left, facing one another
Χρονολόγηση
A.D. 244 - A.D. 246
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M IVL PHILIPPVS NOBIL CAES: Bust of Philip II, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVGVSTORVM: Busts of Philip the Arab, laureate, draped, cuirassed, right and Otacilia, diademed, draped, left, facing one another

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 247
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP PHILIPPVS AVG | IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Οπισθότυπος
P M TR P IIII COS II P P S C: Philip II, seated left, holding globe in right hand and sceptre in left hand

objects: 19
Χρονολόγηση
A.D. 248
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M IVL PHILIPPVS AVG: Bust of Philip II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAECVLARES AVGG S C: Goat, walking left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 24

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος