Πορτραίτο: Μάρκος Αυρήλιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1474

object: 1
Χρονολόγηση
140 - 143
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Bust of Antoninus Pius, bare-headed, draped, sometimes cuirassed, right
Οπισθότυπος
TR POT COS III: Antoninus Pius and Marcus Aurelius, seated left on curule chairs on platform on right; below, an officer in front, behind a lictor
Χρονολόγηση
140 - 143
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
TR POT COS III: Antoninus Pius, with Marcus Aurelius and Lucius Verus, in triumphal quadriga, left

object: 1
Χρονολόγηση
140 - 143
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Bust of Antoninus Pius, bare-headed, draped, sometimes cuirassed, right
Οπισθότυπος
TR POT COS III: Antoninus Pius, with Marcus Aurelius and Lucius Verus, in triumphal quadriga, left

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA AVG FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top.
Οπισθότυπος
VOTA PVBLICA: Marcus Aurelius, standing left, and Faustina the Younger, standing right, clasping right hands; behinds and between them, Concordia, standing right
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVA AVGVSTA FAVSTINA: Bust of Faustina I, draped, right, hair elaborately waved in several loops round head and drawn up and coiled on top.
Οπισθότυπος
VOTA PVBLICA: Marcus Aurelius, standing left, and Faustina the Younger, standing right, clasping right hands; behinds and between them, Concordia, standing right
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAES AVG PII F COS DES: Head of Marcus Aurelius, bare, right

objects: 4
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAES AVG PII F COS DES: Head of Marcus Aurelius, bare, right

objects: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAES AVG PII F COS DES: Head of Marcus Aurelius, bare, left

objects: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAES AVG PII F COS DES: Bust of Marcus Aurelius, bare-headed, draped, left

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAES AVG PII F COS DES: Head of Marcus Aurelius, bare, left

object: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAES AVG PII F COS DES: Bust of Marcus Aurelius, bare-headed, draped, left
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, bare, left
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAES AVG PII F COS DES: Head of Marcus Aurelius, bare, left
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P: Head of Antoninus Pius, laureate, left
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAES AVG PII F COS DES: Head of Marcus Aurelius, bare, left
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right

objects: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right

objects: 7
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Bust of Marcus Aurelius, bare-headed, draped, right

objects: 5
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAES AVG P II F COS: Bust of Marcus Aurelius, bare-headed, draped, right

objects: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, bare, right
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAES AVG P II F COS: Bust of Marcus Aurelius, bare-headed, draped, left

object: 1
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Bust of Antoninus Pius, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG P II F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right

objects: 34
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III: Head of Antoninus Pius, laureate, right
Οπισθότυπος
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS: Head of Marcus Aurelius, bare, right
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1474

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος