Πορτραίτο: Λικίνιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 508

object: 1
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SOLI INVIC-TO COMITI: Sol, chlamys falling from left shoulder, standing left, raising right hand and holding up globe with left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
310 - 312
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
COMITI - AAVVGG: Sol, chlamys falling from left shoulder, standing left, holding up globe in right hand and whip in left hand

objects: 42
Χρονολόγηση
310 - 312
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
310 - 312
Νομισματική αξία
AE1
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, left
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 14
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRI-TAS AVGG or SECVRIT-AS AVGG: Securitas, draped, standing front, head left, placing right hand on head and leaning on column with left arm, legs crossed

object: 1
Χρονολόγηση
312 - 313
Νομισματική αξία
AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRI-TAS AVGG or SECVRIT-AS AVGG: Securitas, draped, standing front, head left, placing right hand on head and leaning on column with left arm, legs crossed

object: 1
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSER-VATORI AVGG: Jupiter, nude to waist, seated left on throne, holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre in left hand
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
VBIQVE VICTORES: Licinius, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand; on either side, seated captive

object: 1
Νομισματική αξία
Fraction
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VBIQVE VICTORES: Licinius, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand; on either side, seated captive

objects: 3
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
IOVI CONSERVA-TORI AVGG: Jupiter, nude to waist, seated left on throne, holding thunderbolt in right hand and leaning on sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
LICINIVS P F AVG: Head of Licinius, laureate, right
Οπισθότυπος
VBIQVE - VICTORES or VBIQVE V-ICTORES or VBIQVE VI-CTORES: Licinius, draped, cuirassed, standing front, head right, holding transverse spear in right hand and globe in left hand; on either side, seated captive

objects: 7
Χρονολόγηση
309 - 313
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right, holding thunderbolt in right hand and sceptre over left shoulder
Οπισθότυπος
IOVI CONSER-VATORI A-VG or IOVI CONSERV-ATORI AVG: Jupiter, seated on eagle, head left, holding thunderbolt in right hand and transverse sceptre in left hand; eagle standing right, with wings spread

objects: 2
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, draped, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 38
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P F AVG: Bust of Licinius, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
310 - 313
Νομισματική αξία
AE2
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
IMP LICINIVS P AVG: Bust of Licinius, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GENIO - POP ROM: Genius, turreted, nude, loins draped, standing left, holding patera in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 508

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος