Πορτραίτο: Λιβία
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 45

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
GALBA IMP: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre

objects: 8
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
GALBA IMP: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre

objects: 3
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
GALBA IMPERATOR: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG TR P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and leaning left on sceptre
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA S C: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P: Head of Galba, laureate, left; globe at point of neck
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA S C: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 3
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ταρράκων
Εμπροσθότυπος
SER GALBA IMP CAESAR AVG P M TR P P P: Head of Galba, laureate, right; globe at point of neck
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA S C: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER GALBA CAESAR AVG: Bust of Galba, bare-headed, cuirassed, right
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SER GALBA CAESAR AVG: Bust of Galba, bare-headed, cuirassed, right, with aegis
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 4
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA AVG: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA AVG: Head of Galba, bare, right
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 3
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA AVG: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA AVG: Bust of Galba, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

object: 1
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 2
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, left
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 25
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, right
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 3
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Head of Galba, laureate, left
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 3
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Bust of Galba, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left

objects: 5
Χρονολόγηση
68 - 69
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP SER GALBA CAESAR AVG: Bust of Galba, laureate and draped, right
Οπισθότυπος
DIVA AVGVSTA: Livia, draped, standing left, holding patera in right and sceptre in left
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 45

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος