Πορτραίτο: Κώνστας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 821

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 333 - A.D. 334
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GLORI-A EXER-CITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 336
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB C: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, a standard

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 333 - A.D. 334
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB CAES: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 333 - A.D. 334
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB CAES: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 335 - A.D. 336
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB CAES: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI - IVVE-NTVTIS: Constans, draped, cuirassed, standing left, holding vexillum in right hand and sceptre in left hand; behind him, two standards
Χρονολόγηση
A.D. 335 - A.D. 336
Νομισματική αξία
Σόλιδος
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB CAES: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI - IV-VE-NTVTIS: Constans, draped, cuirassed, standing left, holding vexillum in right hand and sceptre in left hand; behind him, two standards
Χρονολόγηση
A.D. 336 - A.D. 337
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB CAES: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONSTANS CAESAR: Four standards

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 335 - A.D. 337
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Τρήουηροι
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB CAES: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, facing each other, holding a standard with drapery between them
Χρονολόγηση
A.D. 333 - A.D. 334
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB C: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards
Χρονολόγηση
A.D. 334
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB C: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 335
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB C: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 336
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB C: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 336 - A.D. 337
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB C: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 337
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Αρλ
Εμπροσθότυπος
FL IVL CONSTANS NOB C: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards
Χρονολόγηση
A.D. 333 - A.D. 335
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FL CONSTANS NOB CAESAR: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VIRTVS - CAESARVM: Constans, draped, cuirassed, cloak spread, standing right, head left, erecting trophy with right hand and holding spear in left hand; to left of trophy, seated female figure

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 333 - A.D. 335
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FL CONSTANS NOB CAES: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 335 - A.D. 336
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FL CONSTANS NOB CAES: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 336
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FL CONSTANS NOB CAES: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 336
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FL CONSTANS NOB CAES: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 336 - A.D. 337
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
FL CONSTANS NOB CAES: Bust of Constans, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
GLOR-IA EXERC-ITVS: Two soldiers, helmeted, draped, cuirassed, standing facing each other, each holding reversed spear in outer hand and resting inner hand on shield; between them, two standards
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 821

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος