Πορτραίτο: Κόμμοδος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1061
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG GERM TR P XXIX: Head of Marcus Aurelius, laureate, right
Οπισθότυπος
COMMODVS CAES AVG FIL GERM: Head of young Commodus, bare, right
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG GERM TR P XXIX: Head of Marcus Aurelius, laureate, right
Οπισθότυπος
COMMODVS CAES AVG FIL GERM: Bust of Commodus, bare, cuirassed

objects: 2
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
M ANTONINVS AVG GERM TR P XXIX: Head of Marcus Aurelius, laureate, right
Οπισθότυπος
COMMODVS CAES AVG FIL GERM: Bust of Commodus, bare, draped

objects: 3
Χρονολόγηση
172 - 175
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG: Commodus, togate, seated left on platform in curule chair; in front, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; citizen, standing right, at foot of steps

objects: 2
Χρονολόγηση
172 - 175
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG: Liberalitas, draped, standing front, head left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
172 - 175
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Head of Commodus, bare-headed, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG: Liberalitas, draped, standing front, head left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
172 - 175
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
PRINC IVVENT: Commodus, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand; on right, trophy with arms at base

objects: 3
Χρονολόγηση
172 - 175
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
PRINC IVVENT: Commodus, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand; on right, trophy with arms at base

object: 1
Χρονολόγηση
172 - 175
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Head of Commodus, bare-headed, right
Οπισθότυπος
PRINC IVVENT: Commodus, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand; on right, trophy with arms at base

object: 1
Χρονολόγηση
172 - 175
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM: Head of Commodus, bare-headed, right
Οπισθότυπος
PRINC IVVENT: Commodus, standing left, holding branch in right hand and sceptre in left hand; on right, trophy with arms at base

object: 1
Χρονολόγηση
175 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
ADVENTVS CAES: Commodus, on prancing horse right, extending right hand

object: 1
Χρονολόγηση
175 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
DE GERMANIS: Two captives seated left and right at base of trophy

objects: 2
Χρονολόγηση
175 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
DE GERMANIS: Two captives seated left and right at base of trophy

object: 1
Χρονολόγηση
175 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Head of Commodus, bare-headed, right
Οπισθότυπος
DE GERMANIS: Two captives seated left and right at base of trophy
Χρονολόγηση
175 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Head of Commodus, bare-headed, right
Οπισθότυπος
DE SARMATIS: Two captives seated left and right at base of trophy

objects: 2
Χρονολόγηση
175 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
DE SARMATIS: Two captives seated left and right at base of trophy
Χρονολόγηση
175 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
HILARITAS: Hilaritas, draped, standing front, head left, holding long palm, upright on ground, in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
175 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
HILARITAS: Hilaritas, draped, standing front, head left, holding long palm, upright on ground, in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
175 - 176
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
LIBERALITAS AVG: Commodus, togate, seated left on platform in curule chair; in front, Liberalitas, draped, standing left, holding abacus in right hand and cornucopiae in left hand; citizen, standing right, at foot of steps

objects: 6
Χρονολόγηση
175 - 176
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM: Bust of Commodus, bare-headed, draped, right
Οπισθότυπος
PIETAS AVG: Priestly instruments: knife, aspergillum, capis, lituus and simpulum
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 1061

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος