Πορτραίτο: Κωνσταντίνος Β΄
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 866
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS IVN N C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
CLARITAS REIPVBLICAE: Sol, radiate, chlamys draped across left shoulder, standing left, raising right hand and holding globe in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL CL CONSTANTINVS IVN N C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
SOLI INVIC-TO COMITI: Sol, radiate, chlamys draped across left shoulder, standing left, raising right hand and holding globe in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS IVN N C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
SOLI INVIC-TO COMITI: Sol, radiate, chlamys draped across left shoulder, standing left, raising right hand and holding globe in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL CL CONSTANTINVS IVN N C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
SOLI INVIC-TO COMITI: Sol, radiate, chlamys draped across left shoulder, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
CLARITAS REIPVBLICAE: Sol, radiate, chlamys draped across left shoulder, standing left, raising right hand and holding globe in left hand

objects: 3
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL CL CONSTANTINVS IVN N C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
PRINCIPI IV-VENTVTIS: Constantine II, helmeted, draped, cuirassed, standing right, leaning on reversed vertical spear in right hand and resting left hand on shield

objects: 4
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL CL CONSTANTINVS IVN N C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
SOLI INVIC-TO COMITI: Sol, radiate, chlamys draped across left shoulder, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS IVN NOB CAES: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
SOLI INVIC-TO COMITI: Sol, radiate, chlamys draped across left shoulder, standing left, raising right hand and holding globe in left hand

object: 1
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS IVN N C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
SOLI INVIC-TO COMITI: Sol, radiate, chlamys draped across left shoulder, standing left, raising right hand and holding globe in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL CL CONSTANTINVS IVN N C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right, seen from behind
Οπισθότυπος
SOLI INVIC-TO COMITI: Sol, radiate, chlamys draped across left shoulder, standing left, raising right hand and holding globe in left hand
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL CL CONSTAN-TINVS IVN N C: Bust of Constantine II, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIAE LAETAE PRINC PERP: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding a wreath inscribed VOT/PR supported by an altar

objects: 10
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
FL CL CONSTAN-TINVS IVN N C: Bust of Constantine II, radiate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VICTORIAE LAETAE PRINC PERP: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding a wreath inscribed VOT/PR supported by an altar

objects: 5
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANT-INVS IVN N C or CONSTANTI-NVS IVN N C: Bust of Constantine II, radiate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VICTORIAE LAETAE PRINC PERP: Two Victories, winged, draped, facing each other, holding a wreath inscribed VOT/PR supported by an altar

objects: 5
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANT-INVS IVN N C or CONSTANTI-NVS IVN N C: Bust of Constantine II, radiate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCIT: Trophy, flanked by two seated captives

objects: 34
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANT-INVS IVN N C or CONSTANTI-NVS IVN N C: Bust of Constantine II, radiate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCIT: Standard inscribed VOT/XX flanked by two seated captives

objects: 5
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTINVS - IVN NOB C: Bust of Constantine II, radiate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCIT: Standard inscribed VOT/XX flanked by two seated captives

objects: 30
Χρονολόγηση
320 - 321
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANT-INVS IVN N C or CONSTANTI-NVS IVN N C: Bust of Constantine II, radiate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
VIRTVS - EXERCIT: Standard inscribed VOT/XX flanked by two seated captives

objects: 112
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANT-INVS IVN N C or CONSTAN-TINVS IVN N C: Bust of Constantine II, radiate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
BEATA TRA-NQVILLITAS: Globe on altar inscribed VOT/IS/XX; above, three stars

objects: 5
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANT-INVS IVN N C or CONSTAN-TINVS IVN N C: Bust of Constantine II, radiate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
BEATA TRA-NQLITAS: Globe on altar inscribed VOT/IS/XX; above, three stars

objects: 111
Χρονολόγηση
321 - 322
Νομισματική αξία
AE2, AE3
Νομισματοκοπείο
Londinium
Εμπροσθότυπος
CONSTANTI-NVS IVN N C or CONSTANT-INVS IVN N C or CONSTANTIN-VS IVN N C: Bust of Constantine II, radiate, draped, cuirassed, left
Οπισθότυπος
BEATA TRA-NQVILLITAS: Globe on altar inscribed VOT/IS/XX; above, three stars
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 866

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος