Πορτραίτο: Κουιντίλλος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 87
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORD EXERC: Concordia, draped, standing left, holding ensign in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
FIDES MILIT: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
TEMP FELICITAS: Legend inscribed within laurel-wreath
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
P M TR P COS P P: Quintillus, standing, holding spear in right hand and globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AETERNIT AVG: Sol, radiate, standing left, nude except for cloak around shoulders, raising right hand and holding globe in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
APOLLINI AVG: Apollo, standing by altar

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
APOLLINI CONS: Apollo, standing left, holding laurel-branch in right hand and lyre set on rock in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCOR EXER or CONCORD EXER: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORD EXERC: Concordia, draped, standing, holding trophy (?) in each hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP QVINTILLVS: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORD EXERC: Concordia, draped, standing, holding trophy (?) in each hand

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right or bust of Quintillus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, standing left, sacrificing out of patera in right hand at altar and holding double cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCORDIA AVG: Concordia, draped, standing left, sacrificing out of patera in right hand at altar and holding double cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVO QVINTILLO: Bust not described
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Altar or eagle

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
DIANA LVCIF: Diana, draped, standing right, holding torch
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FELICITAS AVG: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right or bust of Quintillus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding ensign in right hand and spear in left hand, transverse or vertical
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right or bust of Quintillus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, standing left, holding rudder set on globe in right hand and wreath in left hand

objects: 8
Χρονολόγηση
A.D. 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG: Bust of Quintillus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FORTVNA REDVX: Fortuna, draped, standing left, holding rudder set on globe in right hand and cornucopiae in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 87

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος