Πορτραίτο: Κλαύδιος Γοτθικός
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 321

objects: 2
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVREL CLAVDIVS P F AVG: Bust of Claudius Gothicus, laureate, cuirassed, right, highly ornamented
Οπισθότυπος
CONCORDIA EXERCITVS: Claudius Gothicus, standing front, looking left, holding ensign in each hand

object: 1
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, laureate, right
Οπισθότυπος
APOLLI CONS: Apollo, standing left, holding laurel-branch in right hand and lyre set on rock in left hand
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, laureate, draped, right
Οπισθότυπος
CONCOR EXERC: Concordia, draped, standing left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS AVG: Felicitas, draped, standing left, holding caduceus in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, laureate, right
Οπισθότυπος
FIDES MILITVM: Fides, draped, standing left, holding ensign in each hand
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IOVI VICTORI: Jupiter, standing left, holding thunderbolt in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, laureate, right
Οπισθότυπος
MARTI PACIF: Mars, standing left, holding olive-branch in right hand and spear in left hand
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG: Salus, draped, standing left, feeding serpent rising from altar out of patera held in right hand and holding sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, laureate, left
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing front, looking left, holding wreath in right hand and palm in left hand; flanked on each side by captive

objects: 21
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right or bust of Claudius Gothicus, helmeted, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Claudius Gothicus, standing left, holding branch in right hand and short sceptre in left hand

objects: 2
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right or bust of Claudius Gothicus, helmeted, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand or head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Claudius Gothicus, standing left, holding branch in right hand and short sceptre in left hand

objects: 7
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right or bust of Claudius Gothicus, helmeted, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
P M TR P II COS P P: Claudius Gothicus, walking right, holding sceptre in right hand and globe in left hand

objects: 6
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, left, holding sceptre
Οπισθότυπος
ADVENTVS AVG: Claudius Gothicus, riding left, raising right hand and holding sceptre in left hand

objects: 90
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right or head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 24
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Head of Claudius Gothicus, radiate, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 26
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right or head of Claudius Gothicus, radiate, right or bust of Claudius Gothicus, head bare, right
Οπισθότυπος
AETERNIT AVG: Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right or head of Claudius Gothicus, radiate, right
Οπισθότυπος
AETERNITAS AVG: Sol, radiate, standing left, raising right hand and holding globe in left hand

objects: 80
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right or head of Claudius Gothicus, radiate, right or bust of Claudius Gothicus, head bare, right
Οπισθότυπος
ANNONA AVG: Annona, draped, standing left, foot on prow, holding corn-ears in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 22
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right or head of Claudius Gothicus, radiate, right or bust of Claudius Gothicus, head bare, right
Οπισθότυπος
ANNONA AVG: Annona, draped, standing left, foot on prow, holding corn-ears in right hand and cornucopiae in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
268 - 270
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C CLAVDIVS AVG: Bust of Claudius Gothicus, radiate, draped, right or bust of Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
APOLLI CONS: Apollo, standing left, holding laurel-branch in right hand and lyre set on rock in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 321

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος