Πορτραίτο: Καρίνος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 210
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS AVG: Bust of Carus, laureate, helmeted, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
SPES PVBLICA: Carinus and Numerian, draped, cuirassed, galloping right, raising right hands
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IMP M AVR CARVS AVG: Bust of Carus, laureate, helmeted, cuirassed, right, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
SPES PVBLICA: Carinus and Numerian, draped, cuirassed, galloping right, raising right hands
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
KARINVS NOBIL CAES: Bust of Carus, laureate, draped, cuirassed, right

object: 1
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS AVG: Bust of Carus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
KARINVS NOBIL CAES: Bust of Carus, laureate, draped, cuirassed, right
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
KARVS ET KARINVS AVGG: Jugate busts of Carus, laureate, cuirassed, right, and Carinus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES PVBLICA: Carus and Carinus, draped, cuirassed, galloping right
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
IMP C M AVR CARINVS AVG: Bust of Carinus, radiate, draped, right
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
IMP CARINVS P F AVG: Bust of Carinus, radiate, cuirassed, right
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CARVS ET CARINVS AVG: Jugate busts of Carus, radiate, cuirassed, right, and Carinus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, running left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CARVS ET CARINVS AVGG: Jugate busts of Carus, radiate, cuirassed, right, and Carinus, sometimes radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CARVS ET CARINVS AVGG: Jugate busts of Carus, radiate, cuirassed, right, and Carinus, sometimes radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CARVS ET CARINVS AVGG: Jugate busts of Carus, radiate, cuirassed, right, and Carinus, sometimes radiate, sometimes draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SAECVLI FELICITAS: Carus, draped, cuirassed, standing right, holding spear in right hand and globe in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CARVS ET CARINVS AVGG: Jugate busts of Carus, radiate, cuirassed, right, and Carinus, sometimes radiate, sometimes draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left hand; on either side, captive
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CARVS ET CARINVS AVGG: Jugate busts of Carus, radiate, cuirassed, right, and Carinus, sometimes radiate, sometimes draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVGG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, laureate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
CARINVS NOBIL CAES: Bust of Carinus, laureate, cuirassed, right
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Τροπαϊκόν
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
CARVS AVG: Bust to waist of Carus, laureate, draped, cuirassed, left, holding Victory on globe in right hand and parazonium in left hand
Οπισθότυπος
M AVR CARINVS C: Bust to waist of Carus, laureate, draped, cuirassed, left, holding Victory on globe in right hand

object: 1
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Medallion
Νομισματοκοπείο
Σίσακ
Εμπροσθότυπος
IMPP CARVS ET CARINVS AVGG: Faacing busts of Carus and Carinus, laureate, draped, cuirassed
Οπισθότυπος
VICTORIAE AVGVSTT: Two Victories, winged, draped, supporting shield inscribed VOTIS X
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CARINVS NOBIL CAES: Bust of Carinus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVT: Carinus, draped, cuirassed, standing left, holding spear between four ensigns
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VIRTVS CARINI NOB CAES: Bust of Carinus, laurete, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left hand
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CARINVS NOBIL CAES: Bust of Carinus, radiate, cuirassed, right, sometimes holding spear, or bust of Carinus, radiate, wearing imperial mantle, left, holding eagle-tipped scetpre in right hand, or bust of Carinus, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
MARS VICTOR: Mars, walking right, holding spear in right hand and trophy in left hand

objects: 17
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
CARINVS NOBIL CAES: Bust of Carinus, radiate, draped, right, or bust of Carinus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Carinus, radiate, cuirassed, right, holding spear, or bust of Carus, radiate, helmeted, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand, or bust of Carus, radiate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
PRINCIPI IVVENTVT: Carinus, draped, cuirassed, standing left, holding globe in right hand and sceptre or spear in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 210

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος