Πορτραίτο: Κάρος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 149

object: 1
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP CARVS P F AVG: Bust of Carus, laureate, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
FORTVNA AVG: Fortuna, draped, standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, walking left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SPES PVBLICA: Spes, draped, standing or walking left, holding flower in right hand and raising robe with left hand

object: 1
Χρονολόγηση
283 - 285
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
DIVO CARO PIO: Head of Carus, laureate, right
Οπισθότυπος
CONSECRATIO: Eagle, standing right, head left

objects: 3
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right or bust of Carus, radiate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
ABVNDANTIA AVG: Galley, left
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG or AEQVITAS AV•GG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR KARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG or AEQVITAS AV•GG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right, or bust of Carus, radiate, sometimes helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
AEQVITAS AVGG or AEQVITAS AV•GG: Aequitas, draped, standing left, holding scales in right hand and cornucopiae in left hand
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
FORTVNA AVG: Fortuna, draped, standing left, holding rudder in right hand and cornucopiae in left hand

objects: 2
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right or bust of Carus, radiate, sometimes helmeted, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing or walking left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VIRTVS CARI AVG: Bust of Carus, radiate, helmeted, cuirassed, left, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing or walking left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right, or bust of Carus, radiate, sometimes helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 15
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right, or bust of Carus, radiate, sometimes helmeted, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PAX AVGG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 4
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VIRTVS CARI AVG: Bust of Carus, radiate, helmeted, cuirassed, left, sometimes right, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
PAX AVG: Pax, draped, standing left, holding olive-branch in right hand and sceptre in left hand

objects: 3
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right, or bust of Carus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
PROVIDENTIA AVG: Providentia, draped, standing left, holding globe in right hand and sceptre in left hand
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right
Οπισθότυπος
SALVS AVG: Salus, draped, standing right, feeding snake held in arms

object: 1
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, cuirassed, right, or bust of Carus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
SECVRITAS PVBLICA: Securitas, draped, standing left, leaning on column and holding sceptre or spear

objects: 2
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS AVG: Bust of Carus, radiate, sometimes helmeted, cuirassed, right, or bust of Carus, radiate, helmeted, cuirassed, left, sometimes right, holding spear in right hand and shield in left hand
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left hand; on either side, captive
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
VIRTVS CARI AVG: Bust of Carus, radiate, helmeted, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, standing left on globe, holding wreath in right hand and palm in left hand; on either side, captive

objects: 5
Χρονολόγηση
282 - 283
Νομισματική αξία
Antoninianus
Νομισματοκοπείο
Λούγδουνον
Εμπροσθότυπος
IMP C M AVR CARVS P F AVG: Bust of Carus, radiate, draped, right, or bust of Carus, radiate, cuirassed, right
Οπισθότυπος
VICTORIA AVG: Victory, winged, draped, walking left, holding wreath in right hand and palm in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 149

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος