Πορτραίτο: Ιούλιος Καίσαρας
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
M SANQVINIVS IIIVIR: Four-rayed comet with tail above youthful head, laureate, right (Deified Julius Caesar)

objects: 12; «θησαυροί»: 2
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVSTVS DIVI F: Head of Augustus, bare, right
Οπισθότυπος
M SANQVINIVS IIIVIR: Four-rayed comet with tail above youthful head, laureate, right (Deified Julius Caesar)

objects: 2
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVST DIVI F LVDOS SAE: Herald, standing, left, holding caduceus in right hand, and shield with star in left
Οπισθότυπος
M SANQVINIVS IIIVIR: Four-rayed comet with tail above youthful head, laureate, right (Deified Julius Caesar)

objects: 10; «θησαυροί»: 4
Χρονολόγηση
17 B.C.
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AVGVST DIVI F LVDOS SAE: Herald, standing, left, holding caduceus in right hand, and shield with star in left
Οπισθότυπος
M SANQVINIVS IIIVIR: Four-rayed comet with tail above youthful head, laureate, right (Deified Julius Caesar)

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C IVLIVS CAES IMP COS III: Head of Julius Caesar, bare, right
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST: Venus standing right leaning on column, holding helmet and spear; shield at feet

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS IVLIVS: Head of Divus Julius Caesar, laureate, right
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST: Nemesis, winged, walking right, holding caduceus in left hand, and pulling drapery away from her chest with right; snake at feet

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 98 - A.D. 117
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
DIVVS IVLIVS: Head of Divus Julius Caesar, bare, right
Οπισθότυπος
IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST: Nemesis, winged, walking right, holding caduceus in left hand, and pulling drapery away from her chest with right; snake at feet
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος