Πορτραίτο: Ιουλία Δόμνα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 375
Χρονολόγηση
A.D. 200 - A.D. 201
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS AVG PART MAX: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between head of Caracalla on left and head of Geta on right
Χρονολόγηση
A.D. 200 - A.D. 201
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS AVG PART MAX: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, draped, right

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 200 - A.D. 201
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS AVG PART MAX: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, draped, right

objects: 7
Χρονολόγηση
A.D. 200 - A.D. 201
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS AVG PART MAX: Bust of Septimius Severus, laureate, wearing lion-skin, right
Οπισθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, draped, right

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 201
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG P M TR P VIIII: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right
Χρονολόγηση
A.D. 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG P M TR P X: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right
Χρονολόγηση
A.D. 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG P M TR P X: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG P M TR P X: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 202
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVER P AVG P M TR P X COS III: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right
Χρονολόγηση
A.D. 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVER P AVG P M TR P X COS III: Bust of Septimius Severus, laureate, draped, cuirassed, right
Οπισθότυπος
FELICITAS SAECVLI: Bust of Julia Domna, draped, facing front, between bust of Caracalla, laureate, draped, on left and bust of Geta, bare-headed, draped, on right

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 202 - A.D. 210
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
SEVERVS PIVS AVG: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
IVLIA AVGVSTA: Bust of Julia Domna, draped, right

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 201 - A.D. 202
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Λαττάκεια
Εμπροσθότυπος
SEVERVS AVG PART MAX: Head of Septimius Severus, laureate, right
Οπισθότυπος
CONCORDIAE AETERNAE: Busts of Septimius, radiate, draped, and of Julia Domna, on cresent, jugate, right
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 196
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child in her arms; a second child stands before her

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 196
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
FECVNDITAS: Fecunditas, draped, seated right on low seat, holding a child in her arms; a second child stands before her
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 196
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
VENER VICTOR: Venus, naked to waist, standing right, holding apple in extended right hand and palm sloped over left shoulder in left hand, resting left elbow on column

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 196
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
VENERI VICTR: Venus, with drapery falling below hips, standing with back turned, head right, holding apple in extended right hand and palm sloped to the left in left hand, resting left elbow on column

objects: 16
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 196
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
VENERI VICTR: Venus, with drapery falling below hips, standing with back turned, head right, holding apple in extended right hand and palm sloped to the left in left hand, resting left elbow on column

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 196
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
VENVS GENETRIX: Venus, draped, seated left, holding apple in extended right hand and long trasverse sceptre in left hand; before her, Cupid, standing right
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 196
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
VIRTVS AVG COS: Roma, helmeted, draped, seated left on shield, holding Victory in extended right hand and spear in left hand

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 193 - A.D. 196
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
IVLIA DOMNA AVG: Bust of Julia Domna, hair waved and coiled at back, draped, right
Οπισθότυπος
VESTA: Vesta, veiled, draped, seated left, holding palladium in extended right hand and sceptre in left hand
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 375

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος