Πορτραίτο: Ιουλία Αγριππίνα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19

objects: 16
Χρονολόγηση
A.D. 37 - A.D. 38
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C CAESAR AVG GERMANICVS PON M TR POT: Head of Caligula, laureate, left
Οπισθότυπος
AGRIPPINA DRVSILLA IVLIA S C: Three sisters of Caligula in guise of Securitas (Agrippina)), Concordia (Drusilla)), and Fortuna (Julia), standing side by side to front
Χρονολόγηση
A.D. 39 - A.D. 40
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
C CAESAR DIVI AVG PRON AVG P M TR P III P P: Head of Caligula, laureate, left
Οπισθότυπος
AGRIPPINA DRVSILLA IVLIA S C: Three sisters of Caligula in guise of Securitas (Agrippina)), Concordia (Drusilla)), and Fortuna (Julia), standing side by side to front

objects: 2
Χρονολόγηση
A.D. 50 - A.D. 54
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AGRIPPINA AVGVSTAE: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, wearing a crown of corn-ears; hair in a long plait behind
Οπισθότυπος
NERO CLAVD CAES DRVSVS GERM PRINC IVVENT: Bust of Nero, bare-headed, draped, left

objects: 9
Χρονολόγηση
A.D. 50 - A.D. 54
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG GERM P M TRIB POT P P: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINAE AVGVSTAE: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, wearing a crown of corn-ears; hair in a long plait behind

objects: 14
Χρονολόγηση
A.D. 50 - A.D. 54
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG GERM P M TRIB POT P P: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINAE AVGVSTAE: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, wearing a crown of corn-ears; hair in a long plait behind

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 50 - A.D. 54
Νομισματική αξία
Σηστέρτιος
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AGRIPPINA AVG GERMANICI F CAESARIS AVG: Bust of Agrippina the Younger, bare-headed, draped, right; hair in long plait
Οπισθότυπος
Carpentum, drawn by two mules, left

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 50 - A.D. 51
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P X IMP XIIX: Head of Claudius, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA AVGVSTA CAESARIS AVG: Bust of Agrippina the Younger, draped, right; hair in a long plait behind, and in front, a triple row of curls

objects: 4
Χρονολόγηση
A.D. 50 - A.D. 51
Νομισματική αξία
Κιστοφόρος
Νομισματοκοπείο
Έφεσος
Εμπροσθότυπος
TI CLAVD CAES AVG AGRIPP AVGVSTA: Head of Claudius, laureate, right, and Agrippina the Younger, bare, jugate, left
Οπισθότυπος
DIANA EPHESIA: Cultus-statue of Diana Ephesia

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 54
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CL AVD NERONIS CAES MATER: Bust of Nero, bare-headed, right, bust of Agrippina the Younger, draped, hair in long plait, left, facing one another
Οπισθότυπος
NERONI CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 10
Χρονολόγηση
A.D. 54
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CL AVD NERONIS CAES MATER: Bust of Nero, bare-headed, right, bust of Agrippina the Younger, draped, hair in long plait, left, facing one another
Οπισθότυπος
NERONI CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 54
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CL AVD NERONIS CAES MATER: Bust of Nero, bare-headed, right; behind, corn-ears, bust of Agrippina the Younger, draped, hair in long plait, left, facing one another
Οπισθότυπος
NERONI CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P: Legend surrounding oak-wreath enclosing EX S C

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 55
Νομισματική αξία
Aureus
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P COS: Jugate busts, right of Nero (in forefront), bare-headed and draped at back of neck, and Agrippina the Younger, draped and bare-headed
Οπισθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CLAVD NERONIS CAES MATER EX S C: Quadriga of elephants, left, bearing two chairs with figures of Divus Claudius and Divus Augustus, both radiate

objects: 6
Χρονολόγηση
A.D. 55
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P COS: Jugate busts, right of Nero (in forefront), bare-headed and draped at back of neck, and Agrippina the Younger, draped and bare-headed
Οπισθότυπος
AGRIPP AVG DIVI CL AVD NERONIS CAES MATER EX S C: Quadriga of elephants, left, bearing two chairs with figures of Divus Claudius and Divus Augustus, both radiate

objects: 5
Χρονολόγηση
A.D. 54 - A.D. 60
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA AVGVSTA MATER AVGVSTI: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, with hair in long plait on neck, two locks at side of neck

objects: 3
Χρονολόγηση
A.D. 54 - A.D. 60
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA AVGVSTA MATER AVGVSTI: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, veiled with stephane
Χρονολόγηση
A.D. 54 - A.D. 60
Νομισματική αξία
24 As
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
ΑC IT ΚΔ: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, with hair in long plait on neck, two locks at side of neck; Bust and legend in laurel wreath

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 54 - A.D. 60
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA AVGVSTA MATER AVGVSTI KK: Bust of Agrippina the Younger, draped and veiled, left

object: 1
Χρονολόγηση
A.D. 54 - A.D. 60
Νομισματική αξία
Δραχμή
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
AGRIPPINA AVGVSTA MATER AVGVSTI KK: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, with hair in long plait on neck, two locks at side of neck
Χρονολόγηση
A.D. 54 - A.D. 60
Νομισματική αξία
12 As
Νομισματοκοπείο
Καισάρεια Καππαδοκίας
Εμπροσθότυπος
NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVG GERMANI: Head of Nero, laureate, right
Οπισθότυπος
AC IT IB: Bust of Agrippina the Younger, draped, right, with hair in long plait on neck, two locks at side of neck; Bust and legend in laurel wreath
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 19 από συνολικά 19

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

Coin Type Number

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος